Reguleringsplanen for Grenseveien 61 er vedtatt i bystyret – JM bygger 67 leiligheter på Ensjø

JM grenseveien 61 JM grenseveien 61 b

Da har JM sitt arbeid med regulering av 67 leiligheter i Grenseveien 61 blitt behandlet og vedtatt i bystyret i Oslo 17 desember. Det har vært litt fram og tilbake siden september pga uavklart regulering av et lite område, men dette er løst og nå er den ferdigbehandlet og JM kan fortsette utbyggingsplanen for eiendommen.

De kjøpte eiendommen for 33 millioner kroner i 2011. Etter at de først hadde kjøpt opp de andre eiendommene mellom Hovinveien og Gladengveien. Total har de kjøpt eiendom for 120 millioner kroner langs Grenseveien. Grenseveien 61 er bebygd med et kombinert nærings og boligbygg oppført i 1956 som ligger i krysset Grenseveien/Gladengveien. Det er 5 næringslokaler med bil salg i første etasje og 2 etasjer med til sammen 24 hybelleiligheter over dette. Tomta er på 4100 kvadratmeter.

Arbeidet startet i september 2011 da de fremmet planinitiativ. Saken var ute til offentlig høring i juni 2013 og nå ligger det til vedtak. JM og Plan og bygningsetaten er enige om utbyggingen etter at JM reduserte en etasje på det høyeste bygget. Nå blir det 7 etasjer i krysset Gladengveien/Grenseveien og 5 1/2 etasjer mot Grenseveien.

JM har dermed fått regulert hele området mellom Hovinveien og Gladengveien til boliger. Prosjektet Hovinbekken 1 er ferdig og utsolgt, prosjektet Hovinbekken 2 er under salg og her er det 20 leiligheter igjen, men arbeid har ikke startet på tomta. Nå er siste plan på plass og Grenseveien 61 kan bygges ut. Prosjektet har offentlig ikke fått noe navn enda.

Det vil ikke være usannsynlig at boligene på denne eiendommen legges ut for salg etter sommeren 2015.

 

Les vedtaket fra bystyret i sak 356.

Les plandokumentene  

Les tidligere sak om Grenseveien 61

 JM grenseveien 61 a Grenseveien 61 hoved