Reguleringsplanen for Grenseveien 61 på Ensjø behandles i byutviklingskomitéen 10. september.

JM grenseveien 61  JM grenseveien 61 b

Da har JM sitt arbeid med boligplanene for Grenseveien 61 kommet fram til behandling i byutviklingskomiteen. De kjøpte eiendommen for 33 millioner kroner i 2011. Etter at de først hadde kjøpt opp de andre eiendommene mellom Hovinveien og Gladengveien. Total har de kjøpt eiendom for 120 millioner kroner langs Grenseveien.

Arbeidet startet i september 2011 da de fremmet planinitiativ. Saken var ute til offentlig høring i juni 2013 og nå ligger det til vedtak. JM og Plan og bygningsetaten er enige om utbyggingen etter at JM reduserte en etasje på det høyeste bygget. Nå blir det 7 etasjer i krysset Gladengveien/Grenseveien og 5 1/2 etasjer mot Grenseveien.

Saken ble behandlet på forrige møte men ble trukket grunnet noe uavklarte veirettigheter med eiendommen Gladengveien 16, men dette er nå avklart og saken tas opp på nytt på 10.september. Det blir nok ikke mye diskusjon rundt denne saken.

JM har dermed fått regulert hele området mellom Hovinveien og Gladengveien til boliger. Prosjektet Hovinbekken 1 er ferdig og utsolgt, prosjektet Hovinbekken 2 er under salg men arbeid har ikke startet på tomta. Nå er siste plan på plass, uten at det har fått noe navn enda.

Du kan lese hele saken i sakskartet sak nr. 149

 

JM grenseveien 61 a