Ensjø har på slutten av 2014 fått en stor ny «gratis» parkeringsplass.

parkering Ensjø

Du kan kanskje ikke tenkt på dette tidligere eller brydd deg om å lete etter parkeringsplass på Ensjø, for det er så mange plasser her fra før. Men det er ikke helt sant for etter som boligutbyggingene har skjedd så har parkeringsplassene sakte men sikkert forsvunnet.  Gate parkeringer er fjernet og flere nye beboere som ikke kjøper kjellerparkering kjemper om de plassene som finnes.

Joda det er mange parkeringsplasser her fortsatt, men de er forbeholdt spesielle firmaer eller så har det blitt avgift på parkeringen. Spesielt de som er tilreisende som parkerer på Ensjø og tar annen transport videre har fått det vanskeligere. Det er også en del som jobber på Ensjø og ikke har parkeringsplass igjennom jobben som fyller opp gatene. Fremtiden bringer heller ikke noe godt med seg til de som ønsker å parkere på gata, for når Ensjø er ferdig utbygget så skal det kun være et minimum av korttids gate parkering igjen på området.

Men så til den aktuelle nye «gratis» parkeringsplassen som denne saken handler om. Når man bygde Ensjø T-banestasjon så måtte man ha ett riggområdet til brakker, maskiner og utstyr. Etter at utbyggingen var ferdig så var området fortsatt avsperret, men i høst så forsvant de siste brakkene og området ble ryddet. Da forsvant også gjerdene rundt området.

Dette har noen sett og sakte men sikkert så har området blitt tatt i bruk til parkering. Først var det noen enkelt biler som parkerte der så har det blitt flere og flere. Nå har det blitt Ensjøbyens store nye gratis parkeringsplass.  Parkeringen vil nok fortsette over nyttår for det er lett å kjøre inn på området og området er ikke skiltet og dermed er det litt å ta seg til rette uten at det får konsekvenser.

Dette området skal i fremtiden bebygges med næring og boliger når reguleringsplanen for tyngdepunktet blir vedtatt, men fram til da eies området av Oslo kommune og det må nok være EBY som er ansvarlig for området, for det er de som skal selge det til Skanska på et tidspunkt.

For deg som fortatt lurer på hvor dette området logger så er det mellom Ensjøveien og Ensjø T-banestasjon med innkjøring ved Narvesenkiosken på Ensjø.