Planene for ny barneskole med plass til 840 elever på Ensjø er startet opp

Grenseveien 91 a  grenseveien 91 bilde

I kommunalt saksinnsyn kan man lese at arbeidet med å bygge ny barneskole på Ensjø er startet opp. I Slutten av januar har det blitt sendt inn dokumentasjon og bestilt oppstartsmøte i forbindelse med regulering og bygging av barneskole i Grenseveien 91.

I skolebehovsplan 2012-22, behandlet av bystyret er det planlagt ny barneskole (1-7-skole, 840 elever) i Ensjø området med ferdigstillelse 2020. Skolen forutsettes planlagt i henhold til standardprogrammet Bygg for læring. Grenseveien 91 ble anskaffet av Oslo kommune på forsommeren 2014 for bruk til skoletomt. Området ligger mellom den verneverdige arbeiderbolig bebyggelsen Grønvold hageby og det fremtidige boligprosjektet i Malerhaugveien 25.

Dette arbeidet ses i sammenheng med andre planer på området og da spesielt i sammenheng med etableringen av park i området rundt de vernede bygningene i Grenseveien 95. Det kommer også klart frem at det i nesten alle løsningene så planlegges Grønvollallee stengt og at det anlegges park på området. Dette vil medføre en stans i gjennomkjøringstrafikken fra Grenseveien via Malerhaugveien og videre ned til Gladengveien/Ensjøveien.

I stedsanalysen er det vist at Grønvoll park kan ha varierende utstrekning og form avhengig av hvordan skoleanlegget i Grenseveien 91 planlegges og utformes. Grønvoll gård vil danne det sydvestlige hjørnet av parken og skolebygningen og dens uteoppholdsareal vil danne den nordlige /østlige avgrensningen av parken. Dette vil kunne bidra til at skoleanleggets utearealer og Grønvoll gård utvikles som en attraktiv bydelspark med ulike funksjoner og attraksjoner.

Det er ikke skrevet mye om hvor mange kvadratmeter bygg eller noe om høyder og arkitektur i disse foreløpige planene, så det må vi komme tilbake til på et senere tidspunkt. Skolen er tenkt ferdig i 2020 men med smidig planlegging og god fremdrift så kan den kanskje være klar tidligere.

En viktig ting å tenke på nå er at man burde planlegge en diger underjordisk idrettshall under grøntområdet, slik man gjorde når man bygde skolen F21 som ligger et steinkast unna. Nærmiljøet og idretten har alltid bruk for slike haller.

Les dokumentet om oppstart 

Les stedsanalysen som er fremmet i saken

Les tidligere sak om dette på Ensjø Aktuell Informasjon

Les om boligprosjektet i Malerhaugveien 25