Bystyret har vedtatt å kjøpe Grenseveien 91 på Ensjø!

grenseveien 91 b  Grenseveien 91 a

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet om at Oslo kommune har inngått avtale om kjøp av en tomt til ny fremtidig barneskole på Ensjø. Det ble avtalt en sum på kr 140 millioner som kommunen skulle betale. På bystyrets møte onsdag 18.juni har man endelig formelt vedtatt at kommunen skal kjøpe tomta. Helt korrekt er at man kjøper alle aksjene i selskapet som eier tomta.

Vedtaket lyder som følger:

1. Oslo kommune kjøper samtlige aksjer i Røwde Eiendom AS (org.nr. 897 039 842) fra Røwde & Co AS (org.nr. 915 608 817), foreløpig beregnet til kr 112 090 154. Kjøpet skjer på de vilkår som fremgår av vedlagte kontrakt.

2. Kjøpesummen posteres slik: Kjøpesummen, foreløpig beregnet til kr 112 090 154 (estimert balanse) med tillegg av utgifter til takster/verdivurderinger, due diligence og miljøtekniske undersøkelser (kr 1 021 678) til sammen kr 113 111 832 utgiftsføres kapittel 425 – andre utbyggingsformål, prosjektnummer 107009 – Eiendomserverv/kjøp, initiere transformasjon mv.

Nå eier dermed kommunen, selskapet og tomta og nå skal den formelt reguleres til skoleformål. Dette vil ta inntil to år. Bygging av skolen kan også ta 2 år. I skolebruksplanen har man vedtatt at skolen skal være ferdig i 2020.

Plasseringen på Ensjø handler om å få barnefamiliene til å bli boende i byen. Det handler om å få etablert et godt nærmiljø.

Det var under åpningen av Tiedemannsparken 7.november i 2013 at Byråd Bård Folke Fredriksen kom til å avsløre at kommunen hadde gjort en avtale om å kjøp en tomt til skole på Ensjø.

Les mer om saken i DittOslo.no

Les tidligere sak om skolen på Ensjø Aktuell informasjon