Planene for Hovinbekken over Ensjø fremskyndes 3 måneder

Teglverksdammen hovinbekken stålverksparken 011  Hovinbekken 022

Oslo Kommune har besluttet at arbeidet med Hovinbekken skal skje raskere enn tidligere planlagt, jeg har ikke funnet noen offisiell beslutning på dette, men personer jeg har snakket med om Hovinbekken sier at arbeidet skal fremskyndes. Ett tydelig eksempel på dette er at Obos i boligprosjektet Gladengen Park opprinnelig skulle overlevere deler av tomta der vannspeilet «Stålverksparken» skal etableres i oktober 2015, men har etter samtaler med kommunen overlevert dette området allerede 1.juli. Det er 3 måneder tidligere enn opprinnelig planlagt.

Jeg ser også at grunnarbeidene på dette området allerede har startet med å forberede betongkonstruksjoner i grunnen og at jord og oppfyllingsarbeidet som utføres av entreprenøren Steen og Lund er godt i gang. Arbeidet med kulverten som skal føre Hovinbekken under Bertrand Narvesensvei og inn i Stålverksparken er nesten ferdig. Her gjenstår det bare å fylle over betongkonstruksjonen.

I mai skrev jeg en sak om at arbeidet med å åpne strekningen var startet, men nå tyder alt på at arbeidet skal gjøres raskere enn opprinnelig planlagt.

For de som er veldig interessert i Hovinbekken så bør man følge med i området rundt Hasle Torg der arbeidet med Hovinbekken og Teglverksdammen skal være avsluttet 15.august og anlegget skal åpnes formelt 20. august kl. 1500. Dette prosjektet er helt nødvendig for den videre fremdrift av Hovinbekken over Ensjø. Det er grunn til å tro at det settes vann på systemet denne uken (uke 32) slik at systemet får kjørt seg inn før selve åpningen om to uker.

For de som husker tilbake noen år så var dette et av Oslo kommunes største snø deponi anlegg. Dette område er nå i sluttfasen med å bli helt forvandlet. Det blå grønne parkanlegget vil bety en betydelig oppgradering av området både for beboere og turgåere.

Les tidligere sak om Hovinbekken 

Se video av Hovinbekken uten rennende vann under