Neste etappe av Hovinbekken over Ensjø er påbegynt!

Hovinbekken 030 MP Verkshagen tiedemannsparken hovinbekken 069

Fram til nå har Hovinbekken stort sett vært nedgravd i rør og kanaler over Ensjø, Det var imidlertid en del av den opprinnelige bekken som var åpen fram til sommeren 2011(Se video i bunnen av denne saken), men denne ble da lagt i rør for å kunne bygge boligprosjektene Stålverksparken og Gladengen park. Når boligene er ferdig bygget så skal bekken komme opp i dagen igjen. Den dagen nærmer seg og arbeidet med å åpne bekken er startet.

Allerede nå kan man se at deler av Hovinbekken er åpnet og går i dagen igjennom Tiedemannsparken på Ensjø. Vel det er en falsk Hovinbekk som har tilført vann, men snart kommer vannet fra den ekte Hovinbekken til å renne igjennom parken. I midten av august skal Hovinbekken åpnes ved Hasle og kan da få flyte fritt i de nye store dammene på Teglverkstomta og dammen heter derfor Teglverksdammen.

Arbeidet med å åpne den neste strekningen er i gang og firmaet Steen og Lund har fått jobben med å koble bekken sammen med den eksisterende bekken som går i gjennom Tiedemannsparken. Bekken skal åpnes i parkarealet mellom boligprosjektet Marienfryd og JM sitt boligprosjekt Hovinbekken 1 og 2. Arbeidet med å grave noen hull som skal benyttes til å legge overvannsrør er startet. Koblingen mellom Teglverksdammen og Hovinbekken der denne krysser Grenseveien og Hovinbekken 2 skal gjøres av JM. Det er mulig allerede nå å se hvor dette skal skje.

I den andre enden av Hovinbekken over Tiedemannsparken så har gravearbeidet startet for å lage et bekkeløp som skal gå langs med den gjenværende delen av Bertrand Narvesensvei og ned til der Stålverksparken starter.  Når Obos er kommet litt lengre med å ferdigstille boligprosjektet Gladengen park så skal Steen og Lund starte og klargjøre og bygge selve vannspeilet i Stålverksparken.

Det siste trinnet er da å lage bekken som skal gå langs med Gladengveien og ned til Ensjø T-banestasjon, dette arbeidet kommer sannsynligvis i gang i starten på 2017. For de som har gått i Bertrand Narvesens vei og sett de nye brakken som er kommet opp der, så er dette brakker tilhørende Steen og Lund som utfører jobben med Hovinbekken.

Les om Teglverksdammen

Les sak om lukking av hovinbekken

Les mer om lukking av Hovinbekken

Hovinbekken 022 Hovinbekken 017

Hovinbekken 005 Hovinbekken 012

 

Slik så det ut når bekken var åpen