Oppdatering om ny barneskole på Ensjø

Ny barneskole på Ensjø 006  Ny barneskole på Ensjø 013

Arbeidet med ny barneskole på Ensjø fortsetter fremover og nå kan man nok sette opp dampen litt i prosjektet. De viktigste naboeiendommene er nå med på laget.

I august 2015 ble det varslet oppstart av planarbeidet på eiendommen i Grenseveien 91. I dokumentet som ble sendt ut tok man høyde for at planområdet skulle utvides slik at hele skolen og nabo eiendommen Grenseveien 73 og Grenseveien 95 også ble sett i sammenheng med skoleplanen.

Eieren av eiendommen Grenseveien 73 driver i dag bilvirksomhet på sitt område, med Oslo Bilsenter som den store virksomheten. De har tidligere varslet at man på litt sikt ville utvikle boliger på denne eiendommen. Etter at skoleprosjektet kom på plass kan det se ut som at denne bolig transformasjonen vil skje raskere enn opprinnelig tenkt.

For omtrent samtidig som planarbeidet for skolen ble varslet, så startet eieren av Grenseveien 73 opp reguleringsarbeid på sin tomt.  Nå etter noen måneder med litt samsnakking har eieren av Grenseveien 73 varslet at man blir med i et samarbeid med EBY.  De har videre besluttet å benytte samme arkitekt på sitt område som man benytter til skoleområdet. Da har man lagt til rette for at det blir en god og helhetlig løsning for alle parter.

Den nye barneskolen (1-7-skole) med plass til 840 elever på Ensjø skal være ferdig til skolestart i 2020.

Les brevet om oppstart av planarbeidet

Les tidligere sak om skolen