Nye innbyggere flytter inn i 550 boliger på Ensjø!

IMG_5841 IMG_5847

Siden i sommer har det flyttet inn mange nye innbyggere på Ensjø. Dette skjer på grunn av at flere boligprosjekter nå er i ferd med å bli ferdigstilt. Det blir også flere som flytter inn utover høsten og vinteren. Ca. 550 nye boliger blir overført til sine nye eiere dette halvåret.

Grenselunden er ett av disse prosjektene der man siden i sommer har flyttet inn. Det er 3 trinn og det siste trinnet har innflytting i disse dager. I slutten av november 2011 ble eiendommen Grenseveien 97 på Ensjø/Helsfyr solgt. I slutten på desember 2011 innleverte man et planinitiativ for å utvikle området med boliger. Boligprosjektet Grenselunden på Ensjø ble lagt ut for salg i februar 2016 og man solgte de 150 leilighetene ganske fort grunnet en gunstig pris, prosjektet var utsolgt i desember 2016. Grenselunden prosjektet lå opprinnelig med adresse til Grenseveien 97 men har før innflytting skiftet adresse og alle bygningene har nå adresse til Grønvoll alle nr 24 til 46

Det skjer også ting i Tiedemannsbyen der to prosjekter har innflytting. Tiedemannsbyen ble ferdig regulert i desember 2008 og skal utvikles med totalt 8 felt. Her foregår det en gradvis utbygging og  feltene som heter Hagekvartalet og Peterborgkvartalet er ferdige litt tilbake i tid og nå er det Utsiktskvartalet og deler av Tiedemannsfabrikken som er klare for ferdigstilling.

Utsiktskvartalet er derfor et av prosjektene som har innflytting i disse dager. Det består av 5 trinn og her er det riktig nok kun det første som har hatt innflytting. Prosjektet hadde salgsstart i slutten av 2015 og inneholder 255 leiligheter. Eiendommen ligger i det som heter Tiedemannsbyen og har ligget i tilknytning til den gamle tobakksfabrikken. Det er Skanska i samarbeide med Ferd som har bygget boligene.

Tiedemannsfabrikken er et annet av prosjektene i Tiedemannsbyen på Ensjø som starter innflytting i disse dager. Her holder Selvaag bolig på å bygge 380 boliger i 2 hoved trinn. Salgsstart på prosjektet var i april 2016. Trinn 1 med 158 leiligheter som ble påbegynt først har 5 salgstrinn og det er gjennomført innflytting i de første oppgangene nå i september. Det er fortsatt 5 ledige boliger i dette første prosjektet.  Dette prosjektet bygges der produksjonsanlegget for tobakk lå og derav navnet Tiedemannsfabrikken. Det er Selvaag bolig i samarbeide med Ferd som har bygget boligene.

Det at så mange som 550 boliger blir overtatt av sine nye eiere vil nok si at før årsskiftet flytter det inn over 1000 nye mennesker på Ensjø. Dermed er det bare å ønske alle nye innbyggere velkommen til Ensjø.

Ensjø aktuell informasjon skriver om ting som skjer på Ensjø og vil du lese mer kan du klikke her!

IMG_5852