Ny Barnehave på Ensjø!

I Gladengeveien på Ensjø åpner det tidlig i juni en ny barnehave. Dette er en midlertidig barnehave som skal stå i 5 år i påvente av boligutbygging i området. Det er i reguleringsplanen for området lagt inn mange barnehaver, men siden utbyggingen drøyer, så har man laget denne midlertidige barnehaven. Barnehaven vil få 4 avdelinger og kan ta imot 72 barn. Det er sikkert mange foreldre som gleder seg over dette. Barnehave dekningen i bydelen er økende, om dette skyldes at det nå er AP,SV og Rød som styrer i bydelen kan man jo bare spekulere rundt.