Skanska vil bygge en 12 etasjers mur mellom Ensjø og Kampen!

Skanska er i ferd med å bli en betydelig utbygger på Ensjø. Igjennom oppkjøp av eiendom rundt T-banen på Ensjø (tyngdepunktet) og igjennom kjøp/samarbeid med Ferd eiendom på tidemannsområdet er Skanska bolig en entreprenør som er i ferd med å sikre seg store utbyggingsområder som kan utvikles på sikt. På områdene som Skanska nå er i besittelse av kan det bygges 1200 boliger.

En 12-etasjes mur av blokker mellom Kampen og Ensjø kan om få år bli virkelighet dersom Skanska bolig sine tanker om en utbygging av området ved Ensjø T-bane blir en realitet.

Tyngdepunktet er arbeidsnavn på det området som skal bebygges. Det grenser opp til Gjøvikbanen på begge sider av Skedsmogata og strekker seg bort til Ensjøveien. Her ønsker utbyggerne i samarbeid med kommunen å bygge tett og høyt. Rett ved jernbanesporet, ved Kampen Økologiske Barnebondegård og Kampen Hageby, har de tegnet inn 7 blokker på 7 etasjer. På tvers av disse husene igjen, er det vi kan kalle ”muren” planlagt. Den består av 2 boligblokker og 2 kontorbygg (Kontor byggene planlegges av Kolberg), alle fire bygg med 12 etasjer. De er tegnet inn parallelt med jernbanesporet og T- banelinjen. Hvis de blir virkeliggjort, vil de fungere som en mur mellom Ensjø og kampen.

Omgjøringen av Ensjø fra bilby til boligby er et stort prosjekt og omfatter mange ulike reguleringsplaner. Noen av dem er vedtatt og utbygging igangsatt, andre igjen er på planstadiet, slik som i ”tyngdepunktet”.

Tidlig i 2008 la EBY og Skanska fram noe de kalte en skisse. Her ønsker de en massiv utnyttelse av området, dette ble konkretisert i de omtalte 7 – og 12 etasjes blokkene. For å få uteareal rundt de svære husene, var det tegnet inn lokk over halve T-banestasjonen. Dette lokket skal fungere som et gårdsrom mellom to 12-etasjes boligblokker og andre boligbygg i Ensjøveien.

Planene er ikke lagt ut på offentlig høring enda, de er kun presentert for lokale politikere i Bydelen(mars 2008), for ledere av sameier og borettslag (april 2008) og på et folkemøte (mai 2008) på Hasle skole. Alle steder har planen møtt motstand fra folket på Ensjø.

Det gjelder å følge nøye med fremover og jobbe for at planen om høye hus på tyngdepunktet blir stoppet eller at utbyggerne blir påvirket slik at husene blir senket til 7 etasjer.

Takk for at du kikket innom!

Her kan du se mere av planene