Neptun Properties vil øke fra 6 til 8 etasjer og vil bygge 4500 kvadratmeter mer enn det sist regulering fra 2015 har vedtatt i Malerhaugveien 25 på Ensjø

m25-ny-sept-2016m25-ny-bilde-sept-2016

Som mange sikkert har fått med seg så kjøpte Neptun properties opp det ferdig regulerte prosjektet i Malerhaugveien 25 på Ensjø for 200 millioner kr i mai 2016. Nå er det kunngjort oppstart av nytt planarbeid på eiendommen.  Ensjø Aktuell informasjon skrev sist om denne saken i september 2016.

I prosess og område dokumentet kan man oppsummerings vis lese sitat «Forslaget innebærer å omregulere en plan vedtatt i 2015 for å endre bebyggelsens plassering og øke høyder og utnyttelse. PBE er svært positive til det nye plangrepet som vi mener i større grad vil bidra til å bygge opp under Malerhaugveien og Grønvoll allé som gaterom å styrke den urbane strukturen på Ensjø, samt gi gode skjermede uteareal for boligene. Plan- og bygningsetaten påpeker at høydene og utnyttelsen må være i samsvar med planleggingsprogrammet for Ensjø og dette er en forutsetning for at vi anbefaler videre planarbeid.» sitat slutt

I reguleringen fra 2015 så sa byrådet sitat «Byrådet er fornøyd med at planforslaget legger opp til transformering fra industri til boligområde. Byrådet er videre enig med Plan- og bygningsetaten i at høydene på boligblokkene i øst bør tilpasses den tilliggende bebyggelsen, herunder skoletomten i øst, og være i tråd med planleggingsprogrammet for Ensjø. Planen legger til rette for 177 boliger som vil få gode solforhold.» sitat slutt og det ble vedtatt at bruksareal skal ikke overstige BRA 15 490 m²

I det nye utkastet til regulering så skisserer Neptun Properties at man ønsker å øke utnyttelsen til ca 20.000 kvadratmeter.  Dette er en økning på 30 prosent. Og der man tidligere hadde innregulert høyder på max 6 etasjer har Neptun lagt opp til 8 etasjer.

PBE uttaler sitat «Plangrepet er vist med en relativt lukket struktur og avsluttes i hjørnene av tre punkt hvor bebyggelsen er vist i 8 etasjer. Utnyttelsen er oppgitt til å være på 200 % BRA. Planleggingsprogram for Ensjø anbefaler 120-150 % BRA og 4-5 etasjer for eiendommen. Plan- og bygningsetaten mener at punkthusene er for høye og kan ikke se begrunnelsene for disse høydene på de stedene som er foreslått. Vi mener at forslaget må utformes i tråd med planleggingsprogram for Ensjø. Dersom dere ikke ønsker å følge våre føringer på dette punktet, kan vi ikke anbefale videre planarbeid.» sitat slutt.

Jeg mener et viktig hensyn som den tidligere reguleringsplanen tok opp i seg et at det bak dette prosjektet altså på Eiendommen Grenseveien 91 skal bygges en barneskole og dette prosjektet må ikke komme i veien eller bli en forstyrrelse som reduserer kvaliteten eller opplevelsen av skolen og uteområdene til skolen.

En annen artig ting er at slik boligprosjektet til Neptun nå er arrangert så inviterer det til at barneskoleelever og videregående elever på den nye barneskolen og fra F21 (som alltid tar den korteste veien) til å strømme igjennom dette prosjektet på vei til og fra skolen. Det kommer ikke til å plage Neptun men det kommer til å ble en gjenganger blant de som flytter inn her.

Men tilbake til boligprosjektet, så skal jeg komme med en spådom. Selv om PBE sier man skal følge Ensjøplanen så har det nye byrådet allerede lagt opp en praksis som støtter utbyggere som vil bygge litt mer og som vil bygge litt høyere uavhengig av hva plan, naboer og nabolaget mener om prosjektet. Det ser vi flere steder og senest i prosjektet Stålverksveien 1 som ligger tvers over veien.

Det er nå åpnet for å komme med innspill til planarbeidet og det kan gjøres til forslagstiller. Planen utarbeides av A-LAB AS for NEPTUNE PROPERTIES AS. Spørsmål om planforslaget kan rettes til Audun Hellemo, tlf 92620214.

Bemerkninger kan sendes til: audun@a-lab.no og jeg anbefaler som alltid å sende en kopi til plan og bygningsetaten.

 

Les mer om kunngjøringen og se dokumentene 

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell Informasjon

Les om kjøpet til 200 millioner

 

M25 ny juli 2014  M25 008