Vedlikeholds arbeidet på Ensjø T-banestasjon er straks ferdig.

plater 3

Det var 21. oktober 2016 at deler av Ensjø T-banestasjon øyeblikkelig ble stengt. Dette gjaldt inngangen/utgangen ved Rolf Hofmos gate i begge retninger. Det ble satt opp sperringer og sperrebånd samt at det ble skiltet hvordan man skal gå for å komme inn/ut på perrongene. Det ble også opplyst at det er rehabiliteringsarbeider som utføres og som gjør at deler av stasjonen er stengt.

Senere i november 2016 skrev Ensjø aktuell informasjon om at årsaken til stengningen er at skiferplatene som sitter på veggene i stasjonen kunne løsne og hadde i noen tilfeller falt ned. Disse platene er store og tunge og kan forårsake betydelig skader på et menneske om man blir truffet. Det har og fortsatt pågår det et arbeide på T-banestasjonen der man har kontrollert hver enkelt plate og forvisser seg om at de sitter fast.

Det tok litt tid før man fant en enkel og estetisk løsning på problemet. Det endte opp med at man borrer hull i hjørnet eller på kanten på alle plater og setter inn en ekspansjonsbolt som fester platen til veggen. Arbeidet med å utføre dette pågår hver dag, men er nok litt omstendelig så tid tar det.

Arbeidet har kommet så langt er at man har kunnet åpne den ene gangpassasjen (ut av sentrum) opp til Rolf Hofmos gate og man har uttalt at arbeidet med resten av stasjonen skal være ferdig i uke 8.

På bildene kan du se hvordan innfestingen av platene er gjort. Husk oppi all irritasjonen at det nå gjenstår kun en uke før man åpner alle utganger og alt går tilbake til slik det skal være. Jeg lurer imidlertid på om spuntingen som i disse dager skjer rett utenfor veggene der platene tidligere har løsnet påvirker andre deler av stasjonen, men den som lever får se.

Les tidligere sak om dette

 

plater 2  plater 1