Neptun Properties har lansert to nye forslag for boliger på Ensjøveien 34.

Ensjøveien 34 skisser alt 2 01 2015  Ensjøveien 34 skisser alt 1 01 2015

Ensjø aktuell informasjon skrev grundig om det opprinnelige boligprosjektet i starten på januar, se lenke i bunnen av saken. I kommunalt saksinnsyn har det nå dukket opp ytterligere 2 forslag i form av skisser.

Alternativ en er som tidligere nevnt på 3 bygg med høyder på 4 og 5 etasjer ut mot Ensjøveien og deretter skal det meste av eiendommen ut mot Langengen og Malerhaugveien få 6 etasjer og et punkthus på 7 etasjer.

I det nye alternativet som heter alternativ 2, så er det fortsatt 3 bygninger plassert litt annerledes enn alternativ 1. Høydene er 4 og 5 etasjer ut mot Ensjøveien og Langengen, mens det i bakkant er 5,6 og 7 etasjer ut mot Malerhaugveien. Det høyeste punktet på 7 etasjer ligger fortsatt ut mot den vernede bebyggelsen på Malerhaugen gård.

Alternativ 3 er betydelig endret, men består fortsatt av 3 bygninger som er rotert og i stedet for å følge eksisterende lamellbebyggelse så ligger disse på tvers og følger Ensjøveien. Høydene er 4 og 5 etasjer ut mot Ensjøveien. De er 5 og 6 etasjer på de to andre blokkene.

Det ser ut til at forslagsstillerne har vanskelig for å skjønne at de bygger i den faste strukturen og at de bygger i et område der det ligger flere verneverdige bygninger som de ikke tar hensyn til med de høydene de foreslår. Det sitter nok langt inne å velge 3 og 4 etasjer fra starten av.

Tror fortsatt at jeg vil mene at alternativ 1 et det beste under forutsetning at høydene blir 3 og 4 etasjer som maks. Dette er forøvrig de samme høydene som nabo prosjektet Malerhaugen park fikk etter lang tids tautrekking mellom kommunen, naboer og utbyggere.

 Les tidligere sak om dette prosjektet.

Ensjøveien 34 skisser alt 3 01 2015  Ensjøveien 34 a