Det nærmer seg byggestart for Vålerenga Stadion på Valle Hovin men stadion blir enklere enn tidligere vist på bilder.

Vif stadion skisse 1 2015  vålerengastdion ny

Reguleringsplanen for Vålerenga stadion ble vedtatt i bystyret i Oslo i starten på september 2014. Det har tatt lang tid og mange runder for å få til det vedtaket. Dette medfører dessuten at store grønne områder på Valle Hovin kommer til å forsvinne i løpet av noen år. Men vedtak er vedtak.

Nå har arbeidet med stadion planen kommet enda lengre og arbeidet med å forberede bygging har startet. Det skal blant annet sendes ut nabovarsler og starte detaljarbeidet rundt stadion. Det har derfor blitt etablert en nettside hos arkitekten for prosjektet, der man kan lese mer og se planene for stadion.

Noen blir kanskje overrasket når de ser de «nye» planene. Det er nemlig ikke blitt slik at de tegningene vi tidligere har fått presentert som stadion, faktisk blir bygget. Det er variasjoner over samme tema, men det er endringer som er tydelige. Over til venstre ny og til høyre gammel skisse.

Den planlagte stadion er planlagt bygd som 4 tribunesider uten bygg i hjørnene. Det er forskjell på tidligere tegninger og disse som må er presentert. Det blir kun et hovedbygg som ligger mot skøyteanlegget.

Men dette betyr uansett at Vålerenga kan se frem mot et nytt stadion om ikke så mange årene.

Les på hjemmesiden til arkitekten

Les om tap av grønne områder

under planskisser over ny stadion

Vif stadion plankart 2015  Vif stadion plan 2015

Bilder under – Planer slik de er presentert tidligere.

vålerengastdion ny 1 Vålerenga stadion