Nå skal vannlekkasjen på Ensjø T-banestasjon tettes

Ensjø Aktuell Informasjon har tidligere skrevet om vannlekkasjen på Ensjø T-banestasjon. Helt siden Skanska kom i gang med byggearbeidene rundt stasjonen og spesielt etter at man etablerte utearealet for boligene på taket av stasjonen, har det lekket vann inn på stasjonen og antagelig i tekniske rom i tilknytning til stasjonen.

Litt historie: Ensjø T-banestasjon ble i 2012 og 2013 bygget helt ny for å gi plass til fremtidig boligbygging og samtidig ha kapasitet til de mange nye brukerne som skulle komme på Ensjø. (se video i bunn av saken) I 2015 ble reguleringsplanen for området rundt T-banestasjonen vedtatt og i 2017 startet Skanska opp byggearbeidet med boligprosjektet Ensjø Torg.

For å kunne bygge boligene rundt Ensjø T-banestasjon måtte yttersiden av veggene og yttertaket av den nybygde stasjonen fra 2013, delvis bli fjernet. Det er dette arbeidet som i hele byggetiden etterpå har skapt vann problemer inne på stasjonen. Man fjernet eller lagde skade på membranen som tidligere holdt stasjonen tett og tør.  Når boligene var bygget etablerte man et nytt uteareal på taket av T-banestasjonen. Det er under dette uteområdet at lekkasjene skjer. Det er tidligere gjort noen forsøk på å tette lekkasjene, uten at dette har fungert.

Nå har imidlertid dette gått så langt at man ikke kan la det fortsette og arbeidene med å grave opp gårdsrommet til boligene på Ensjø torg er startet opp. Dette gårdsrommet er rett over taket i T-banestasjonen. Nå har man besluttet at man skal finne ut hvor lekkasjen ned i T-banestasjonen skjer.

Grave arbeidene startet opp på onsdag denne uken. Man har startet å grave rett over der man tror man finner den største lekkasjen, men ifølge de som jobber med å grave, så er man forberedt på å grave opp et stort område for å finne feilen eller problemet med membranen som ligger på taket av stasjonen.

I det første hullet/punktet som er gravd ned til betongen, kan man tydelig se at det er mye vann. Det er nemlig satt inn en pumpe som går hele tiden for å fjerne vannet som siger til. Det kan derfor ta flere uker å lokalisere feilen/lekkasjen og det vil nok ta flere uker å utbedre forholdene, slik at det ikke lekker ned i T-banestasjonen.

Det er nok lurt å fikse dette i høst, så man slipper situasjonen med at istapper henger ned fra taket innvendig i Ensjø T-banestasjon, slik det gjorde i vinter når det var veldig kaldt.

Når taket er tett så må det nok gjøres utbedringer inne på stasjonen der langvarig vanninntreng har satt sine spor. Jeg vil gjette på at deler av det innvendige glasstaket på stasjonen må demonteres for å reparere vannskadene. Men dette er nok trinn 2 av denne vannskade saken.

 

Les om is problemene på stasjonen i februar 2021

Se video fra før stasjonen ble bygget om

Se video av ny åpningen av stasjonen i juli 2013

Se video av første del av rivningen av den gamle stasjonen