Nå er det blitt parkering forbudt på Ensjø sin største parkeringsplass!

pplass på ensjø  pplass på ensjø 2

Det høres unektelig litt rart ut at det er blitt forbudt å parkere på Ensjø sin største parkeringsplass. Det har imidlertid aldri vært lov å parkere på denne plassen. Noen har først tatt seg til rette og så har noen flere gjort det samme og vips så har man en stor gratis parkeringsplass med 100 biler.

For når man bygde Ensjø T-banestasjon så måtte man ha ett riggområdet til brakker, maskiner og utstyr. Etter at utbyggingen var ferdig så var området fortsatt avsperret, men høsten 2014 så forsvant de siste brakkene og området ble ryddet. Da forsvant også gjerdene rundt området.

Dette har noen sett og sakte men sikkert så har området blitt tatt i bruk til parkering. Først var det noen enkelt biler som parkerte der så har det blitt flere og flere. Nå har det blitt Ensjøbyens store nye gratis parkeringsplass.

Nå er det imidlertid slutt og mange vil nok få seg en overraskelse i morgen tidlig. I dag (tir 24/3) ble det skiltet kjøring og parkering forbudt på området.

Dette oppfattes nok som negativt av alle de som kjører bil hit og parkerer gratis, men det oppfattes nok som veldig positivt av oss som bor på Ensjø og som må gå i gjennom krysset Ensjøveien og Gladengveien og den store trafikken som er her. Dette tiltaket kan være med på redusere trafikken i området.

Les tidligere sak om parkeringsplassen

parkering Ensjø