Mandag ble Hovinbekken på Ensjø grønn!

Det er kanskje flere som lurer på hva som har skjedd når Hovinbekken på Ensjø er blitt helt grønn. I videoen kan du se at det både i dammen ved Ensjø Torg/ Ensjø T-banestasjon og i Stålverksdammen er en kraftig grønnfarge. Den ene videoen er sendt til Ensjø Aktuell Informasjon fra Øystein Dyrli, som gikk tur langs bekken i dag.

Første tanke som slår en er at dette er en type forurensing eller miljøgift som har rent ut i bekken. Ja det er noe som er tilført bekken som skaper grønnfargen, men dette er en situasjon der Vann og avløpsetaten i Oslo kommune tømmer ut et fargestoff i vannet for å undersøke om vannløp, kummer, rør eller bekken har avrenning til andre ledninger eller vassdrag i området.

Så hvis du har opplevd at Hovinbekken eller noen av dammene i bekken er grønne i dag (mandag), så er det ikke forurensing eller miljøgifter, det er kontrollerte arbeider fra Vann og avløpsetaten i Oslo Kommune.