Klart for salg av mange nye boliger på Ensjø i september!

 

Det har det siste halve året vært få nye boliger til salgs på Ensjø. De fleste boligprosjektene har vært utsolgte. Fram til nå i 2013 har følgende boligprosjekter blitt utsolgt: Hagekvartalet i Tiedemannsbyen, Gladenga, Gladengtunet, Stålverksparken, Malerhaugveien 34 og Hovinbekken. Det er to prosjekter som ikke er utsolgt. Det ene er Veidekke sitt Marienfryd prosjekt. Dette har 6 byggetrinn og salget av de siste trinnene er i gang og det er omlag 100 ledige leiligheter. Det andre prosjektet er Neptun Properties som i juni ut 25 leiligheter for salg i Malerhaugen park. Her er det 23 ledige.

Men fortvil ikke, nå kommer det snart flere nye boliger ut på markedet. Obos sitt prosjekt Gladengen park med 56 leiligheter er på markedet med prospekt og priser. Salgsstart i dette prosjektet er 3.september. Petersborgkvartalet i Tiedemannsbyen kommer også på markedet tidlig i september. Dette er et prosjekt med totalt 210 leiligheter og i første salgstrinn legges det ut 61 leiligheter. Annonseringen av dette har startet på T-banen. Det er også varslet at Hovinbekken 2 vil komme i høst, men her er ikke reguleringen helt ferdig enda. Det mangler noen vedtak i bystyret.

Obos er også i gang med flere prosjekter langs Gladengveien, men disse har et stykke igjen før de kommer ut på markedet. Det vil også i årene som kommer være en fast strøm av nye prosjekter. Her kan nevnes noen som det jobbes med: Grenseveien 97, Grenseveien 91, Grenseveien 61, Ensjøveien 34, Tyngdepunktet på Ensjø T-bane og Malerhaugveien 25.

Men for deg som ønsker å kjøpe bolig på Ensjø i høst, så vil utvalget av boliger å velge fra bli utvidet tidlig i september.

Les mer om Tiedemannsbyen

Les mer om Gladengen Park

 

Reklame for Tiedemannsbyen på T-banen