OL på Ensjø i 2022 – Ja eller nei i folkeavstemningen?

 

Oslo kommune har bestemt seg for å invitere deg til å si din mening om et fremtidig OL i Oslo i 2022. Det kan du gjøre ved valget 9.september 2013. Det betyr at du ikke bare skal stemme på et politisk parti du skal også gjøre et uavhengig valg som gjelder ja eller nei til et OL i Oslo i 2022.

Om du skal svare Ja eller Nei i folkeavstemningen det får du bestemme selv. Et potensielt OL i Oslo kommer helt sikker til å bli et stort arrangement og det kommer til å kry av folk og utøvere når det gjennomføres. Jeg skal ikke fokusere på selve gjennomføringen, men på forberedelsene og etterbruken av arenaene som kommer i vårt nærområde nemlig Ensjø området. Hvis du bor på ensjø så bør du tenke litt på dette før du bestemmer deg for ja eller nei til OL i 2022!

Ensjø aktuellinformasjon har selvsagt ikke tenkt å skrive om alt det som skjer i tilknyttning til OL saken utenfor nærområdet til Ensjø. I Kommunens planer er det to områder som ligger innenfor det området jeg skriver om og det er Jordal området og det er Valle Hovin området.

Begge steder er i dag store grønne områder med tilliggende idrettsanlegg. De grønne områdene og idrettsanleggene benyttes av lokalebeboere til fritid og rekreasjon samt at anleggene benyttes av organisert idrett på flere nivåer.

Hva er historien til Jordal området og hva er der i dag: Jordal Teglverk ble anlagt her i 1847og fram til første verdenskrig var teglverket områdets viktigste industribedrift og leverte byggematerialer til den store byggevirksomheten i hele byen.  Etter at teglverket ble lagt ned, ble teglverkets tomter i 1930 årene utbygget til Jordal idrettsanlegg og hovedsakelig parkmessig opparbeidet.

I 1951 ble Jordal Amfi anlagt i forbindelse med OL i Oslo i 1952, den var da Europas første kunstfrosne ishockeybane. Senere har hele idrettsanlegget blitt utbygd og heter i dag Jordal idrettspark. Anlegget består blant annet av en kunstgressbane som nyttes til fotball og amerikansk fotball, Ishallen Jordal Amfi, ytterligere en ishall kalt ungdomshallen oppført i 1989 og en tredje hall til annen innendørs idrett, i første rekke Håndball og kampsport.

Bak ene kortsiden på Kunstgresset er det tilrettelagt for ramper til rullebrett og rulleskøyter. NM i skateboard ble avhold der i starten på august i år. Resten av området er grønne plener omkranset av trær, noe er bakker med vegitasjon. Området som ikke benyttes til idrett benyttes av lokalbefolkningen til rekreasjon og lek.

Hva kan det bli på Jordal hvis man søker og får OL? På nettsidene til Oslo 2022 sier man at det vil en ny hall med kapasitet på 6000 tilskuere. Den vil plasseres, ved siden av eksisterende Jordal Amfi. Om etterbruken sier man at det kan ble en ny storstue for norsk hockey og hjemmearena for Vålerenga Ishockey. Gamle Jordal Amfi kan bli isanlegg for nærmiljøet.

Hva historien til Valle Hovin området og hva er der i dag: Valle Hovin området var frem til 1950 tallet jordbruksområde. Deretter var det litt boligutbygging og senere næringsvirksomhet. Det har vært Campingplass på deler av området. Området er i dag preget av store grønne områder omkranset av boliger og næring. Det ligger mange større og mindre fotballbaner på området. Fotballhallen Vallhall arena oppført 2000 ligger på området, men området er nok mest kjent for skøyter og konserter.

Valle Hovin er et nasjonalt skøyteanlegg ved Helsfyr som etter OL på Lillehammer og byggingen av Vikingskipet på Hamar har kommet litt i bakgrunnen.

Stadionet brukes til hurtigløp og til bandy i vinter sesongen. Det er også åpent for barn og voksne som vil gå litt uorganisert/leke på skøyter. Valle Hovin var Norges første kunstfrosne skøytebane. Stadionet åpnet i 1966 og ble offisielt innviet i 1969. Det har vært arrangert VM flere ganger på stadionet. Valle Hovin brukes også til konserter på sommerstid og har en publikumskapasitet på 40 000.

Det er et stort arbeid på gang med å etablere Vålerenga stadion på området, dette skal ligge vegg i vegg med et Isanlegg som skøyte sporten ønsker å oppføre på Valle Hovin.

Hva kan det bli? På nettsidene Oslo 2022 sier man at: Ishall med kapasitet på 6000 tilskuere anbefaler vi å bygge på Valle Hovin. Tak over dagens utendørs kunstisbane har lenge vært et ønske fra is idrettene i Oslo. Hva må gjøres? Vi bygger en ny hall der kunstisbanen ligger i dag. Om etterbruk sier man at mulig etterbruk som fleridrettshall for is idretter.

OL organisasjonen skriver på sine sider følgende om miljø i søknadsarbeidet.  Sitat, Arbeidet med å gi miljøføringene innhold og tydelighet pågår nå for fullt. OL skal sees som en del av framtidig byutvikling og bærekraftstrategi. Det er klart at det skal satses på gjenbruk av arenaer og bygging av nyttige anlegg og arenaer med kvalitet og lang levetid. Eksisterende kommuneplaner og strategier skal støttes opp, men vi ser også for oss at OL kan bli en drivkraft for gode miljø-, energi- og klimaløsninger. Sitat slutt

Oslo kommune her en ekkel tendens til å lage ordninger som gjør at nærområdet skal betale for utbygging av anlegg og utstyr. Dette gjøres eksempelvis igjennom å bygge andre ting i tilknytning til anleggene. Det man må spørre seg om er om alle grønne lunger skal fylles opp når slike planer dukker opp. Spesielt er det mye næring og boliger som følger med på lasset for å finansiere herligheten og det er ofte dette som spiser opp byens små grønne områder, ikke selve arenaene.

Så når du skal gå å stemme ved valget 9.september og du samtidig skal si ja eller nei til et OL i Oslo så må du spørre deg om bygging av nye idrettsanlegg på og ved de grønne områdene på Valle Hovin og rundt Jordal Idrettspark kan gjennomføres uten at du som lokalbeboer vil oppleve at noen av rekreasjonsområdene og de grønne lungene i bydelen vil forsvinne til fordel for idrettsanlegg og kanskje boliger eller næringsbygg i tilknytning til anleggene.

Etter min mening har ikke OL organisasjonen i Oslo gitt nok informasjon om hvordan anleggene skal se ut og bygges, og heller ikke sagt noe om hvor mye grønne arealer som vil forsvinne. Det er heller ikke nok informasjon om finansieringen slik at man kan finne ut om det kommer en masse tilleggs bygninger som skal finansiere hallene.

Jeg personlig synes at et OL i Oslo ville være fint, men heller mot å stemme nei, fordi usikkerheten om de lokale konsekvensene er for stor med den lille informasjon som så langt er gitt.

Les om planer og konseptet her.

Besøk hjemmesiden til Ol2022

Besøk hjemmesiden til Oslo kommune

Valle hovin og Jordal 017 Valle hovin og Jordal 006

Én kommentar

Kommmentarfeltet er stengt.