Kjært barn har mange navn eller har det ikke det? Nå kan du foreslå navn på steder på Ensjø / Helsfyr som ikke har fått navn enda!

Navnekomiteen i Bydel Gamle Oslo inviterer nå folk, lag og foreninger til å tipse om områder på Helsfyr, Etterstad og Ensjø som formelt ikke har stedsnavn. Er det gater, veier, torg, møteplasser, broer, eller andre plasser i områdene som formelt ikke har fått navn? Nå kan du komme med forslag til navnsetting. Se brev i lenke under!

Jeg kan nevne 100 meterskogen/furuskogen som ligger mellom Valle Hovin Skøytestadion og Vallefaret borettslag som eksempel. Jeg har ikke klart å finne ut at dette er det formelle navnet på denne parken/skogen. Tror heller ikke den lille grønne plenen som ligger i Rolf Hofmos gate ved undergangen på Gjøvikbanen har fått navn, selv om den i VPOR er omtalt som Rolf Hofmos park! Har «lekeplassen» på Malerhaugen noe annet navn enn «lekeplassen»? Det kan finnes mange slike steder som formelt er navnløse, men som lokalt har et navn.

Nå kan du hjelpe navnekomiteen i bydelen å finne slike steder som burde ha et navn, men som bare kalles noe uten at det formelt er vedtatt.

Vil du sende inn navneforslag, så må forslaget være begrunnet. (OBS! Det åpnes ikke for å sende inn forslag på navneendringer av allerede navnsatte steder). Det man i denne runden er på jakt etter, er å finne plasser som formelt ikke har navn, men som har navn «på folkemunne» som burde formaliseres?

Fristen for å sende inn forslag/tips er 27. mai!

Forslag kan sendes til postmottak@bgo.oslo.kommune.no. Merk e-posten med «2021/1271 Navneforslag Helsfyr-Etterstad-Ensjø». Du kan også skrive inn kommentar på saken på bydelens facebook siden (se lenke under)

 

Les mer på Bydel gamle Oslo sin Facebook side

Les brev fra navnekomiteen i bydelen

Se tidligere sak om Furuskogen på Valle Hovin