Ja eller Nei til OL på Ensjø i 2022? Ny ishall på Jordal idrettspark!

 

Jordal idrettspark utbygging til ol a

Ensjø aktuell informasjon har ved flere tilfeller skrevet om et potensielt OL i Oslo med fokus på arenaer i nærområdet til Ensjø. Arenaene det er snakk om er lokalisert på Valle Hovin og på Jordal i Oslo.

Jeg har tidligere uttrykt bekymring for at utbygginger i disse områdene enten det dreier seg om boliger, næringsbygg eller OL anlegg vil kunne spise opp og tette igjen åpne og grønne områder som i dag benyttes organisert eller uorganisert til lek og rekreasjon. Spesielt er Valle Hovin området utsatt når det skal bygges nytt stadion til Vålerenga og det skal fortettes med mye næring og boliger. Jordal området er på samme måte utsatt ved at grønne områder vil forsvinne ved en utbygging og disse må derfor erstattes med fullgode alternativer begge steder.

Når det gjelder OL i nærområdet til Ensjø så er planen å bygge ny ishall ved siden av Jordal amfi. På Valle Hovin skal det bygges ny ishall på den gamle Valle Hovin stadion. Etter sist sak om OL på Ensjø aktuell informasjon så ble det tatt kontakt fra Ol 2022 og gitt informasjon om hvor man kan finne mer informasjon om de potensielle OL anleggene. Disse er nå lest og en kort gjennomgang presenteres her. Jordal Idrettspark først.

En ny Ishall på Jordal Idrettspark kan benyttes både til Ishockey og Curling, men det er nok mest sannsynlig med Ishockey. En ny hall er stipulert til å koste 349 millioner kroner og det blir lagt inn ytterligere 52 millioner til oppgradering av Jordal Amfi og ombygninger etter OL. Kapasiteten blir 6000 plasser under OL og det vil kunne bli 6500 til 7500 etter OL

I rapporten skriver man sitat «Ny hall øst for Jordal Amfi vil nødvendigvis benytte areal på dagens idrettspark og kunstgressbane. Det er imidlertid mulig å tilrettelegge for en tilsvarende bane syd for nytt anlegg etter OL, slik at denne bruksverdien ikke forsvinner fra området. Totalt sett vil derfor området kunne opprettholde dagens sports- og fritidsaktiviteter, selv om det må foretas en reorganisering for å oppnå dette. Nye utearealer med tilførende kvaliteter til det som er i dag kan være det foreslåtte parkarealet på taket av ny arena.» sitat slutt

Dette betyr at man vil bygge ned dagens friområde, men man antyder at dette vil erstattes av at taket på den nye hallen vil kunne benyttes som nytt friområde. Det vil bli en omorganisering av området og hvor ting blir liggende. Ingen av de 2 andre hallene som er der i dag blir berørt. Fotballbanen, skate anlegget og lekearealer blir erstattet, men flyttet til andre deler av området.

Man skriver at konsekvensene blir sitat «Nærmiljøanlegget på Jordal, spesielt fotballbanen må stenges i en antatt byggeperiode på 2,5 år. I tillegg kommer innkjøring og OL-arrangement som legger meget store begrensninger på brukbarheten av anleggene. Dette vil fjerne eller redusere brukbarheten av de etablerte nærmiljøanleggene. Dette må kompenseres for i perioder før OL, og nye anlegg må etableres etter OL.

Eksisterende Jordal amfi åpnes som allment tilgjengelig utendørsanlegg for skøyter på vinteren og diverse ballsporter om sommeren. Dette vil styrke områdets attraktivitet for breddeidretten og som nærmiljøanlegg. » sitat slutt.

Oslo kommune er grunneier for hele tomten, som er regulert til friområde park. Det forutsettes omregulering ved bygging av nytt anlegg på tomten. Grøntområder og eksisterende idrettsplass brukes i dag av Jordal skole som er en av Oslos Ungdomsskoler med minst uteareal. PBE og utdanningsetaten i Oslo kommune har gitt klar tilbakemelding om at nedbygging av eksiterende utearealer på Jordal ikke ønskes, da dette er i strid med gjeldende Grøntplan og ny foreslått kommunedelplan.

Slik jeg ser det så vil utbygging av en Ishall på Jordal gi Vålerenga Ishockey en ny storstue som er bedre enn Jordal Amfi og det vil åpne opp det gamle anlegget etter en oppussing for allmenheten, Det forutsettes at det er nok driftsmidler til etterbruk og at planene blir realisert. Det vil gå utover grønt arealene ved inngangen til Jordal og litt på området, men noe av dette ser ut til å bli kompensert ved at taket på den nye hallen kan benyttes som grønt område.   Ulempene er at området i byggeperioden og innkjøringen til OL vil være stengt og utilgjengelige for lokalbefolkningen.  Det ligger så lang jeg ser ikke noen andre utbygginger på området enda, men finansieringen av et OL er heller ikke klar.

Under tvil vil jeg si at dette kan la seg gjennomføre om det gis garantier om at arealene ikke blir ytterligere nedbygd og at de grønne arealene som nedbygges erstattes. Det må også garanteres for drifts og vedlikeholdes midler etter OL.

Les tidligere sak om Ja eller nei til OL 

Her kan du lese rapporten om Jordal

Her kan du lese rapporten om Valle Hovin.

Her finner du link til alle dokumentene om OL og alle rapporter om alle prosjekter.

 

 

Jordal idrettspark utbygging til ol

 

Ishall på Jordal