Hovinbekken på Ensjø stenges i en uke

På fredag 14.februar stenges vannføringen i Hovinbekken på Ensjø. Stengningen er av midlertidig karakter grunnet gravearbeider i forbindelse med boligutbyggingen i Tiedemannsparken.

Vannføringen i bekken skal etter planen holdes stengt i en uke, og i denne uken skal man legge deler av Hovinbekken midlertidig i rør. Dette skjer på strekningen fra vannbassenget i Tiedemannsparken og et stykke ned mot Stålverksparken.

Dette betyr selvsagt at bekkeløpet på hele lengden fra Teglverksdammen til Ensjø Torg vil bli rammet.  Fra fredag når man stenger, så vil vannstanden synke og etter hvert bli borte. Det vil selvsagt være noen kulper og vann i dammene som er anlagt i bekken og nede ved Ensjø T-banestasjon.

Stengningen vil gjøres ved utløpet av Teglverksdammen oppe ved Grenseveien. Derfor vil hele bekkeløpet over Ensjø bli rammet av dette. Bekken vil i denne perioden bli ført i den gamle kulverten som går under bakken på Ensjø.

Så hvis du i helgen går tur og lurer på hvorfor Hovinbekken er uten vann, så er dette grunnen!