Gode råd fra byråd Anniken Hauglie, så gode at byrådskollega Bård Folke Fredriksen burde følge dem på Ensjø området/Valle Hovin!

Valle hovin grønne områder m utbygging  Valle hovin grønne områder

Anniken Hauglie byråd for kunnskap og utdanning i Oslo uttaler til Osloby.no mandag 7.juli - Det er viktig å bevare de grønne lungene i sentrale strøk og å gjøre dem mest mulig tilgjengelige. De er jo vår felles hage, sier Hauglie.

Det hadde vært flott om Anniken Hauglie kunne snakket litt med partifellen og kollega Bård Folke Fredriksen (byråd for byutvikling), om dette med å bevare de grønne lungene i byen.

Bård Folke Fredriksen har i våres sendt fra seg en sak (vedr Vålerenga stadion) som skal behandles i byutviklingskomiteen 20. august, som medfører en betydelig nedbygging av områder som oppfattes og benyttes som friområder eller som er grønne på Valle Hovin området.

Her har han faktisk gått så langt å beordre at det skal utredes å bygge 30.000 kvadratmeter med boliger i grønne områder. Hverken han eller forslagstiller på området har funnet erstatningsarealer for de grønne områdene som forsvinner.

Foreliggende planforslag innebærer en transformasjon fra friområde til et mer urbant område. Friområder med stort potensial som grøntområder vil bli bebygd og planområdet vil ikke lenger være eller oppleves som en del av grøntområdet.

Plan- og bygningsetaten advarer i dokumentene mot en utvikling som medfører ytterligere nedbygging og transformasjon av et av byens store grøntområder.  De sier at grøntområdene i indre by allerede er hardt presset. Den forventede befolkningsveksten i Oslo bør etter Plan- og bygningsetatens oppfatning i stedet utløse en sikring, oppgradering og videreutvikling av dagens friområder.

Byrådens endringer medfører i stedet at ytterligere del av friområdet omreguleres og dermed ikke lenger kan benyttes til idretts- og rekreasjonsformål for allmennheten. Kvalitetene på de private utearealene som følge av en utvidet utbygging, skjer på bekostning av friområdet. Endringene innebærer at kun en smal kile blir igjen av friområdet sør for stadionanleggene.

En av de største utfordringene i denne saken er faktisk forsøket på å fylle opp Valle Hovin området med næringsbygg og boliger i tillegg til et fotballstadion og et skøyteanlegg til OL, spesielt når det betyr å bygge ned friområder og grønne områder eller områder som oppfattes som dette. Grunnen til nedbyggingen er blant annet for å skaffe sårt trengt økonomi til å realisere et fotballstadion. Vålerenga har som kjent ikke penger!

Så kjære Anniken du må ta en prat med byrådskollega Bård og gi ditt råd videre både til han og byutviklingskomiteen i Oslo.

- Det er viktig å bevare de grønne lungene i sentrale strøk og å gjøre dem mest mulig tilgjengelige. De er jo vår felles hage!

 

Les mer om uttalelsene i Osloby

Les tidligere sak om Vålerenga stadion på Ensjø aktuell informasjon.