Forslag om høyhus på 53 og 76 meter ved Fyrstikktorget på Helsfyr er ute på offentlig høring – i nabolaget til Ensjø

Ensjø aktuell informasjon har tidligere vært innom prosjektet ved Fyrstikktorget på Helsfyr. Prosjektet skal bygges på området rundt den gamle bebyggelsen på Karoline kristiansensvei. Saken ble startet opp i februar 2017 og har underveis hatt mange utfordringer. Eiendommen ble blant annet i 2019 solgt til nåværende forslagstiller, under det pågående reguleringsarbeidet.

Det har vært mye frem og tilbake i dette prosjektet på Fyrstikktorget, da man tidligere ønsket å bygge på den eksisterende bebyggelsen, men når forslaget nå legges ut på høring så har man landet på at eksisterende bebyggelse bevares og dagens bruk videreføres. Det foreslås imidlertid å bygge to høyhus på henholdsvis 53 og 76 meter med i hovedsak boliger og utadrettede funksjoner på gateplan. Dette utgjør bygg med 17 og 24 etasjer. Forslagstiller har også kommet opp med et alternativ 2 der begge høyhusene er redusert til 12 etasjer. Dette er imidlertid nok noe man ikke ønsker, men som er et krav i dagens høyhus strategi.

Forslagsstiller Stor Oslo eiendom har gått meget høyt ut på banen i dette prosjektet og klinker til med 2 høyhus. Dette er den samme utbyggeren som i Ensjøveien 16 til 22 forsøkte seg på høyhus på 19 etasjer og der hele prosjektet i mars 2020 ble lagt bort, før man gikk til politisk behandling. Man har imidlertid fortsatt høyhusplanene på Helsfyr.

Det kommer kanskje ikke som en overraskelse at plan og bygningsetaten ikke støtter dette prosjektet. De har i hele prosessen fra 2017 advart mot høydene i dette området. De sier følgende:

«Vi kan ikke anbefale høydene som foreslås i planforslaget. Planområdet ligger ikke i et område for høyhus i høyhusstrategien. Planområdet ligger imidlertid i et utviklingsområde med beliggenhet tett på et regionalt knutepunkt der det skal vurderes høy tetthet med bymessige kvaliteter. Dette tilsier at vi kan vurdere økte høyder forutsatt at kvaliteten på offentlige og private/felles arealer på bakken ivaretas.» Plan og bygningsetaten påpeker ogsa at utearealene i dette prosjektet ikke er gode nok.

Ensjø aktuell informasjon ser at det i dette området på Helsfyr er lite med utearealer som kan benyttes av lokalbefolkningen og beboere. Når prosjektet Grenselunden ble regulert, så la man opp til at deler av skolen F21 sine arealer skulle være uteareal. I arbeidet med Grenseveien 97 og Grensesvingen 7 og 9 er det heller ikke mye gode utearealer og nå kommer dette prosjektet, som også har lite med gode utearealer. Jeg håper politikerne ikke aksepterer prosjekter der de fremtidige boligene får dårlige utearealer.

Jeg ser imidlertid at det finnes politiske krefter og partier i bystyret i Oslo og i bydelen som er mer positive til høyder og høyhus. Eksempelvis har Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Miljøpartiet de grønne lokalt i bydelen senest i mai 2020 vært positive til 15 etasjer ett annet sted på Helsfyr. Så her må man derfor være på vakt og komme med innspill før det er for sent.

Denne uka er prosjektet ved Fyrstikktorget på Helsfyr lagt ut på offentlig høring og alle kan nå komme med innspill og kommentarer på forslaget. Jeg vil oppfordre at alle i det nærmeste nabolaget vurderer å gjøre det. Bildene er hentet i saksdokumentene (Ill: Lund+Slaatto Arkitekter) og viser alternativ 1 som er det høyeste.

 

Fristen for å komme med innspill er satt til 30.august. Les mer om hvordan du kan komme med innspill i lenken «si din mening»

 

Les hele saken på si din mening

Les dokumentet som beskriver planene

Les sak på nettstedet Estate nyheter

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell informasjon

Les sak om Ensjøveien 16 til 22