Ensjø torg er offisielt åpnet med snorklipping, blomster, kaffe og kake

Torsdag ble Ensjø torg offisielt åpnet med snorklipping og blomsteroverrekkelser. Bymiljøetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten i felleskap gjennomførte arrangementet som endelig gir startskuddet til at vi som bor på Ensjø kan ta det nye torget i bruk.

Bymiljøetaten er ansvarlig byggherre for Ensjø torg, mens Eiendoms- og byfornyelsesetaten koordinerer offentlige og private parter i plan- og gjennomføringsarbeidet. Størrelsen på området er rundt 2 200 m², Vannspeilet utgjør rundt 600 m² og området med Granittheller er på rundt 1.000 m². Resten er gangvei og grøntarealer. Prosjektet er gjort av Norconsult AS og Landskapsarkitekt Bjørbekk & Lindheim AS. Selve jobben og utførelsen er gjort av Braathen Landskapsentreprenør AS. Jobben er gjennomført innenfor avtalt tidsramme og til avtalt kostnad.

Det var møtt opp et 50 talls mennesker fra nabolaget som fikk med seg at byrådssekretær Rasmus Reinvang erklærte torget for åpnet og klippet over snoren som gjorde det hele formelt. Deretter ble alle de oppmøtte invitert på kaffe og kaker. Det var Spar og Åpent bakeri som er nærmeste naboer til torget, som stod for serveringen.

Nå er det opp til oss som bor på Ensjø å passe på torget og bruke det slik at det blir et naturlig samlingspunkt for alle på Ensjø.

 

Les invitasjonen til åpningen