Rolf Hofmos gate på Ensjø er stengt for gjennomkjøring de neste 5 månedene.

Denne uken er det satt opp skilt og sperringer i Rolf Hofmos gate, noe som gjør at det ikke lenger er mulig å kjøre bil fra Ensjø til Jordal i denne gata. Må du kjøre, så er det skiltet omkjøring via Ensjøveien, Strømsveien og Hedmarksgata. Det er mulig for gående og syklende å passere på fortauet i Rolf Hofmos gate.

Årsaken til denne sperringen er at Rolf Hofmos gate og Skedsmogata og skal oppgraderes de neste 5 månedene. På gravesidene til Oslo kommune kan man lese at det skal etableres ny belysning og oppgradering av vei og fortau.

Foreløpig har det ikke blitt satt opp noen sperringer i Skedsmogata, men dette kommer nok snart det også. I Rolf Hofmos gate er det omkjøringsmuligheter, men i Skedsmogata fra Normannsgate og frem til Jernbaneundergangen kan det bli mer utfordrende. men jeg tipper at man må ta i bruk Telemarksvingen som omkjøring for dem som skal til Kampen Barnebondegård og barnehagene i området.

I graveperioden vil det med all sannsynlighet ikke bli mulig å benytte parkeringsplasser i de aktuelle gatene, så et 20 talls biler må i denne perioden finne andre parkeringsplasser.

På kommunens side så står det at arbeidet skal vare til slutten av mars 2020.

Se saken i graveoversikten til Oslo kommune