Ensjø initiativet for fortgang med parkdrag og grønne områder tas ett skritt videre – markering og åpent møte med politikere!

 

Ensjø aktuell informasjon skrev i slutten av mars om 9 sameier og borettslag på det sentrale Ensjø området som representerer nærmere 1000 leiligheter som har gått sammen om å lage en brosjyre som skal sendes ut og deles ut til politikere nå før kommunevalget i 2019. Dette for å sette fokus på den manglende/forsinkede utbyggingen av de grønne områdene på Ensjø.

Ensjøplanen ble vedtatt av bystyret i 2004 og reguleringsplanen for kjerneområdet på hver side av Gladengveien ble vedtatt i 2007. Bolig utbyggere har solgt inn de grønne områdene på Ensjø i alle boligprosjekter som er laget. Men ting som gjelder grønne områder tar veldig lang tid, kan det se ut til.

Gruppa her siden sist hatt kontakt med politikere lokalt og på rådhuset. Man har også hatt med politikere fra byrådet på befaring i området for å se på forholdene.

Nå har de samme initiativtakerne planlagt å ha en markering for denne saken torsdag 13.juni kl 1800 utenfor Gladengveien 4. Noen dager senere invitere man til åpent møte med politikere om de grønne områdene på Ensjø. Møte avholdes på Safe as milk 17.juni kl 1800.

Så er du litt nysgjerrig eller har meninger om de grønne områdene på Ensjø, så er tiden inne for å vise støtte og handling ved å møte opp på disse 2 arrangementene.

Les tidligere sak om dette 

 

PS! Jeg som skriver Ensjø Aktuell Informasjon bor i ett av sameiene som er med i denne aksjonen, men jeg har ikke styreverv i sameiet.