Sameier og borettslag på Ensjø krever fortgang i utviklingen av parkene og parkdragene i området!

 

9 sameier og borettslag på det sentrale Ensjø området som representerer nærmere 1000 leiligheter har gått sammen om å lage en brosjyre som skal sendes ut og deles ut til politikere nå før kommunevalget i 2019.

Ensjøplanen ble vedtatt av bystyret i 2004 og reguleringsplanen for kjerneområdet på hver side av Gladengveien ble vedtatt i 2007. Bolig utbyggere har solgt inn de grønne områdene på Ensjø i alle boligprosjekter som er laget. Men ting som gjelder grønne områder tar veldig lang tid, kan det se ut til.

Det eneste som ikke tar tid er utbygging av boliger. Siden 2003 er det solgt ca 3500 leiligheter på Ensjø området. I følge kommunens planer så skal Ensjø området utbygges med ca 7000 boliger og man er dermed halvveis i antallet boliger når det har gått 15 år siden planen ble vedtatt. Det er mange boliger til salgs og enda flere boligprosjekter er under planlegging. Men parkdragene som skal være de grønne linjene i Ensjøbyen mangler.

De største grønne tiltakene som Tiedemannsparken er delvis ferdig og tatt i bruk. Hovinbekken er åpnet og renner som en blågrønn livslinje igjennom området, selv om deler av bekken i 2019 skal flyttes og omlegges. Men det er også grønne ting ting som ikke er bygget enda.

Nå starter folket på Ensjø å bli utålmodige. De etterlengtede parkdragene/ utearealene som er planlagt vil ikke bli realisert på mange år hvis ikke kommunen tar grep. Styrene i sameiene og borettslagene krever derfor av byrådet at man nå bygger parkdragene som ble vedtatt enstemmig av bystyret så langt tilbake som i 2007.

Utbyggerne av boliger på Ensjø lokker fremdeles med et naturbant Ensjø med grønne lunger, og at Ensjø skulle utvikles fra en bilby til en boligby. Til tross for at de vet at dette ikke skjer på flere år ennå pga langsiktige leieavtaler til bilforretninger. Parkdragene, som har uteblitt, er helt avgjørende for boligtrivselen for å skape rom mellom blokkene og utearealer til avkobling og tur.

I brosjyren kan man også lese at man ber også byrådet sørge for:

  • at fagetatene ikke gir etter for press fra utbyggerne om å bygge høyere og med mindre uteareal enn forutsatt
  • at eksisterende næringsbygg på regulerte områder ikke kan endres på noen måte for å utsette den vedtatte boligbyggingen
  • at byggeaktiviteten tilpasses eksisterende beboeres krav om nattesøvn og at det lages planer for i hvilken grad fellesarealer på Ensjø kan beslaglegges under store byggeprosjekter.

Dette er selvsagte og enkle krav å oppfylle for et byråd som hevder å stå på innbyggernes side med en grønn miljøvennlig politikk. Men de 9 utfordrer alle politikere til å ta ansvar for de grønne områdene på Ensjø.

Les brosjyren om grønne områder på Ensjø.

Les tidligere sak om parker på Ensjø

PS! Jeg som skriver Ensjø Aktuell Informasjon bor i ett av sameiene som er med i denne aksjonen, men jeg har ikke styreverv i sameiet.