Ensjø før og nå – Rolf Hofmosgate/ Ensjøveien i 1958, 1959, 2012, 2013 og 2017

Ensjø tbane 2012 ensjø tbane 2013

Ensjø aktuell informasjon har innimellom noen saker om Ensjø før og nå og dette er en slik. Jeg velger å benytte dagens navn på Rolf Hofmosgate, ett navn som faktisk ikke er eldre enn fra 1996. Gata har eksistert fra Kampen siden (Fra Hedemarksgata) lenge, i 1901 het den Romerikgaden, men dette forsvant når Jordal anlegget ble bygget ut og når trikkestallen på kampen ble bygget.  Etter dette er det vanskelig å finne navn kanskje det bare var en stikk vei inn til industriarealet.  Frem til Jordal terrasse ble oppført i 1988-96. På Ensjø siden er den relativ ny. Koblingen mellom Ensjøveien og Undergangen på Gjøvikbanen kom på slutten av 70 tallet/starten på 80 tallet.

I krysset Rolf Hofmosgate / Ensjøveien ligger en av inngangene til Ensjø T-banestasjon og dette området rundt står foran betydelige endringer i årene som kommer. Da kan det være interessant å se litt på historien til området. Område der T-banestasjonen ligger var opprinnelig et industriområde der Ensjø teglverk hadde tilhold, senere etter at dette ble nedlagt så ble det mer vanlig industri på området.

På slutten av 50tallet ble det besluttet at det skulle bli T-bane i Oslo og at denne skulle passere over Ensjø. På svart/hvit bildene fra 1958 og 1959 ser man pipa til Levahn mekaniske verksted (tidligere Ensjø teglverk) den ble revet på 60 tallet. I bakgrunnen kan man se kampen skole og kampen kirke. Bygningene på høyre side er Ensjøveien 20. Bildene tilhører Oslo byarkiv og fotografen er Erik Ness.

Ensjø tbane 1958a Ensjø tbane 1958

På fargebilde til venstre ser man det samme området i 2012. Man kan fortsatt se Kampen Kirke og Kampen skole. Bygningen på høyre side er fortsatt den samme Ensjøveien 20, men i stedet for industriområdet så ser man nå Ensjø T-banestasjon og Narvesen kiosken. Dette har vært slik siden t-banen sto ferdig på starten av 60tallet. Man ser også bygningen der Ensjø bingo holder til og man ser Ensjøveien 23 b på venstre side.

På bilde oppe til høyre fra juni 2013 ser man at Ensjø T-banestasjon er ombygd og at det nå er nye nedganger til t-banestasjonen. Men resten er uforandret.

På bildet fra juni 2017 så ser man at store forandringer på nytt er på gang. Nå ser man Heisekran og forberedelser til utbygning av området. Det betyr at dette området i løpet av ett år vil totalt forandre karakter og utsende.

 

Ensjø tbane juni 2017 009

 

Les flere saker om Ensjø Før og nå

 

Les tidligere saker om Ensjø før og nå!

Stålverksveien 2

Ensjøveien 10

Ensjøveien/Strømsveien

Grenseveien 69

Bensinstasjon på Tidemannstobakksfabrikk

Malerhaugveien 19/21

Fyrstikkalleen 21

Ensjøveien 18

Gladengveien 9

Ensjøveien 25

Gladengveien 1 og 2

Ensjøveien 22 – Tunell innslag

Biblioteksentralen

Ensjøveien