Ensjø aktuell informasjon har holdt på i 4 år!

Det har gått litt mer enn 4 år siden bloggen Ensjø Aktuell informasjon så dagens lys på www ensjo.origo.no. På disse årene har det blitt lagt ut 621 saker, med 144 kommenterer. Det har blitt lagt ut 1127 bilder i bildegalleriet. De ser nå på en parallell blogg på www.ensjo.org.

Jeg som skriver denne bloggen har vært bosatt på Ensjø siden 1999 og har dette som min lille hobby. Derfor skriver jeg når det dukker opp saker eller når jeg føler for å legge ut saker. Innholdet speiler selvsagt hva jeg synes er interessant og i mange tilfeller også mine meninger i de sakene som trenger det. Ensjø aktuell informasjon bloggen har vært virksom siden 28. mai 2009.

Jeg startet med bloggen fordi jeg hele tiden har vært nysgjerrig og på jakt etter informasjon om lokalmiljøet og hva som skulle skje her. Når jeg fant interessant informasjon, så tenkte jeg at dette vil andre også ha nytte av og vips så ble det blogg om Ensjø.

Ensjøområdet ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Ensjø ligger innenfor området som avgrenses av Gjøvikbanen, Hovinveien, Grenseveien og Strømsveien. Ensjø grenser inn mot Jordal i syd, Kampen i vest, Lille Tøyen mot nordvest, Hovin og Valle mot nord og Etterstad mot øst. Det skrives også om ting som skjer på Helsfyr og Valle Hovin samt andre områder som grenser inn til Ensjøområdet.

I følge Google analytics så har det siden starten vært 270.500 sidevisninger og 33.200 unike brukere som har besøkt bloggen.

Jeg skal være den første til å innrømme at det å skrive en blogg om Ensjø, et område som er på mindre enn 2 kvadratkilometer kan være litt sært. Men det er veldig interessant og det gir mye innsikt i det som har og skal skje i fremtiden. Det skal nemlig fortsette å skje utrolig mye med nærmiljøet på Ensjø de neste årene.

Det er flere viktig argumenter for å følge med på hva som skjer. Hvis man ønsker å være med å påvirke lokalsamfunnet og ikke overlate dette til utbyggere, arkitekter og politikere, så må man følge med og delta i høringer og komme med innspill på planer. Dette må skje mange år før det skal graves og bygges. Når gravemaskinene og heisekranene står der så er det for sent å klage eller påvirke.

Vi som er beboere på Ensjø er nok å anse som amatører sammenlignet med arkitekter, utbyggere, lobbyister og kommunens saksbehandlere som jobber med dette til daglig. Derfor er det viktig å spre informasjon og mobilisere når ting skjer.

Hvis du er innom tilfeldig eller er en av de faste leserne, så takk for at du tok turen innom.

Er du litt mer enn middels interessert, så vil jeg oppfordre deg til å legge en link til denne bloggen på sider du har eller kontrollerer. Det er også mulig å følge bloggen på Facebook under det samme navnet – Ensjø aktuell informasjon

«Dette var den første saken som ble lagt ut på siden og den er minst like aktuell i dag som i 2009»