Helsfyr hotell ved Ensjø/Helsfyr kan bli utvidet med 170 nye hotellrom!

Eiendomsspar as som eier Helsfyr hotell har i juni 2012 sendt inn varsel om at de ønsker å utvide hotellet. Man ønsket opprinnelig å bygge en ny fløy med 12.000 kvadratmeter og høyde på 12 etasjer. Dette ville ha gitt 260 nye rom noe som ville doblet kapasiteten ved hotellet. I 2013 har man imidlertid lagt fram nye planer, der man har redusert noe på utbyggingen.

I beskrivelsen så opplyser man at hotellet opprinnelig ble oppført i 1978 og utvidet i 2007 og senere i 2011 utvidet på nytt. Hotellet har i dag en kapasitet på 253 rom. Den nye utvidelsen skal gjøres på hotellets parkeringsplass ut mot Innspurten.

Det legges nå frem planer for å bygge opptil 7.800 kvadratmeter i 9 etasjer der den øverste er litt inntrukket. I første etasje utvides konferanse-kapasiteten med nye møterom og en større sal på 300 m2. Parkeringen, som i dag er på bakken legges ned i en parkeringskjeller. Antall hotellrom øker med 170, fra 253 til 423 rom.

Les planforslaget

Les tidligere sak om Helsfyr hotell

Les om utbyggingen av potensielt 250.000 kvadratmeter på Valle Hovin området