Det har gått ett år siden Hovinbekken langs Gladengveien på Ensjø ble åpnet.

IMG_4768 IMG_4753

Ensjø Aktuell Informasjon har skrevet mye om Hovinbekken over mange år. Nå skal jeg kikke litt på den siste delen som ble åpnet for ett år siden og det er strekningen langs Gladengveien.

Arbeidet med å grave opp og lage den nye bekketraseen ble startet opp i april 2016 og holdt på om lag i ett år. Det var i mai 2017 at man satte vann på bekken langs Gladengveien for første gangen. Da hadde ikke bekken vært oppe i dagen siden den bla lagt i rør tidlig på 1940 tallet Da Ensjø området gikk fra å være ubebygd til å få bebyggelse. Men det er den lange historien. Nå skal vi se hvordan Den nye Hovinbekken langs Gladengveienn har klart seg i sitt første år.

Bekken ble offisielt åpnet under Ensjødagen 17. juni i 2017, siden da har den ligget der som en trivelig blå gledes stråle. Det har ikke vært mange problemer med bekken heller, unntatt et par ganger der noen ventiler som regulerer vannmengden ikke har fungert og dermed har det blitt lite vann. Det er greit å kjenne til at Hovinbekken har to løp. Ett løp som går oppe i dagen de stedene den er åpnet opp og den går i kulvert/rør under bakken. Dette er gjort for å kunne kontrollere vannstanden og ved stor vannføring sikre at det ikke blir flom i de områdene bekken går i dagen.

På Ensjø området går bekken fra Hasle /Teglverksdammen igjennom Tiedemannsparken ned til Stålverksdammen/Parken og ned langs Gladengveien. I 2018/2019 vil man starte arbeidet med vannspeilet på Ensjø Torg rett foran Ensjø T-banestasjon.

Når man ser på bekken i dag så fungerer den fint, vannet renner bra og det er mange planter som har funnet sin plass langs bekken. Noen av disse ble plantet der og noen som bare har dukket opp. Det er lite søppel i bekken, dette tiltros for at det mangler søppelkasser på strekningen. Den grønne rabatten som skiller sykkel/veibanen fra bekken og gangområdet er fortsatt grønn og fin og det er ikke mange av plantene som har bukket under i vinter eller visnet i løpet av dette året. Det er mange som går tur og trives i dette blå elementet. Det tilfører Ensjø en egen verdi å ha bekken oppe i dagen.

For deg som er nysgjerrig så er det bare å kikke på gamle saker om Hovinbekken ved å klikke på lenkene under

 

Se alle gamle saker om Hovinbekken

Nå er det kommet vann i Hovinbekken mai 2017

Arbeidet med bekken er i gang juni 2016

 

 

IMG_4743 IMG_4733

IMG_4795 IMG_4782

IMG_4768  IMG_4753