Da rives det gamle trykkeriet i Malerhaugveien 28 på Ensjø

Da er arbeidene i gang med å rive det gamle trykkeriet som holdt til i Malerhaugveien 28, som så mye annet på Ensjø, så skal det bygges boliger på tomta.  Det er oppført to bygninger på eiendommen. Den ene bygningen er et industribygg bygget i 1953. En provisorisk brakkebygning ble oppført i 1965 i tilknytning til denne bygningen. Den andre bygningen er bygget som lagerskur i 1954. Bebyggelsen på eiendommen fremstår som enkle, typiske bygningskropper med vedlikeholdsetterslep. Bygningene har de siste 10 år stått ubenyttet og nedstengt.

I februar 2014 ble det varslet oppstartsmøte med formål å bygge boliger på tomta. I september 2018 vedtok bystyret reguleringsplanen. I juni 2019 var det salgsstart i prosjektet. Igangsettings tillatelsen for riving ble gitt i slutten av mars.

I dette boligprosjektet selger Neptun Properties 80 borettslagsleiligheter fordelt på to bygg. Man finner 2 til 5-roms leiligheter med BRA på 35-119 kvm. Prosjektet organiseres som et borettslag i USBL og medlemskap /ansiennitet hos dem gir prioritet. Det er solgt 46 boliger og det er 34 ledige boliger i prosjektet.

Det er enda ikke gitt rammetillatelse for bygging av boligene, men den kan nok ventes snart.

I april har man fysisk startet rivningen og demontering av bygningene innvendig og denne uken blir det tydelig med fjerning av tak. Snart går gravemaskinen løs på selve betong konstruksjonen. Det er forventet at alt er revet og fjernet innen utgangen av mai!

Ensjø er i stadig forandring og næringseiendommer fjernes for å skape den nye boligbyen!

 

Les tidligere sak om salgsstart