Da er hugging av trær på eiendommen Malerhaugveien 28 på Ensjø, i gang.

 

Som Ensjø aktuell informasjon har skrevet om tidligere så skal det bygges boliger her og det medfører at det må hugges en del trær. Reguleringsplanen for denne eiendommen ble vedtatt i september og nå i romjula er man i gang med å kutte ned trærne. Det er løvtrærne rundt på eiendommen som skal felles unntatt noen utvalgte trær som skal bevares. Det meste av grantrærne skal stå. Det er mange av trærne som står i østre parkdrag som blir stående.

Arbeidet gjøres nå i romjula, av praktiske hensyn, da det ikke er noen biler som parkerer på eiendommen. Til daglig så er det folk som jobber med utbygging av boligprosjektet Ensjø høyden som benytter denne eiendommen som parkeringsplass.

Det tar nok fortsatt litt tid før man kommer i gang med boligbyggingen, for man har enda ikke sendt inn noen søknad om rivetillatelser på bygningene.

Les om reguleringen

Les om trærne som skal kuttes med