Boligprosjektet Hovinbekken 3 i Grenseveien 61 på Ensjø er ferdig og innflyttet.

G61 rives utsiktskvartalet hovinbekken 3 039

Da har alle beboere flyttet inn i JM sitt boligprosjekt Hovinbekken 3.  Innflyttingen startet i juli/august og nå gjenstår det kun litt kosmetisk arbeide med næringslokalene i første etasje ut mot Gladengveien. Det har blitt 67 leiligheter og to næringslokaler. Bygget sett fra Gladengveien er på 7 etasjer og trappes ned til 5 etasjer sett fra Grenseveien.

Tidligere lå det en mindre bygning som hadde vært samvirkelag og kafe i tidligere tider. Denne ble revet i starten på 2015. JM har fra 2008 til 2011 kjøpt tre tomter langs Grenseveien på Ensjø. De har investert 121 millioner kroner i eiendomskjøp og sikret seg kontrollen med alle eiendommer mellom Gladengveien og Hovinveien.  Dette resulterte i boligprosjektene Hovinbekken 1,2 og 3. Det siste er som sagt ferdig nå.

På bildene kan man se hvordan prosjektet ble fremstilt i presentasjoner til planarbeidet og i salgsprospekter og hvordan det ble i virkeligheten. Den største forskjellen er at balkonger ut mot Grenseveien ikke ble noe av.

Les om Hovinbekken 3

Les mer om Grenseveien 61 rives og det gamle samvirkelaget historie

Les om JM sine tomtekjøp på Ensjø

Bildene over viser gammelt bygg og nytt bygg. Bildene under viser:

De første skissene

JM-g61 JM-g61-b

Skissene ved salgstart

Hovinbekken-3-b g61 jm bakside

Slik ble det i virkeligheten

utsiktskvartalet hovinbekken 3 036 utsiktskvartalet hovinbekken 3 045