Åpent møte om Sotafabrikken på Vålerenga – i nabolaget til Ensjø!

Det pågår nå et reguleringsarbeidet på Eiendommen Etterstadgata 2-6 øverst på Vålerenga, der Obos jobber for å omregulere til boligformål. I desember 2018 lå prosjektet ute til høring.Nå er det sendt inn til Plan og bygningsetaten informasjon om et åpent møte om Sotafabrikken.

I dokumentet kan man lese at SOTAFABRIKKEN SA er et ideelt samvirke for bevaring gjennom ny bruk. Siden 2015 har vi bidratt til planprosessen med mål om at våre medlemmer skal få istandsette fabrikken og ta den i bruk til kulturformål. Den gamle fabrikken i Etterstadgata er del av Vålerengas historie og bygningsmiljø. Den er en av Oslo kommunes 40 kultureiendommer.  Eiendommen er i dag stengt på grunn av vedlikeholdsetterslep.

OBOS foreslår «SOTA» omregulert til boligformål. Store deler av det bevaringsverdige bygningsmiljøet

planlegges revet.  Byutvikling på Vålerenga handler om noe mer enn flere boenheter?

Hvordan kan kulturminnet Sotafabrikken bevares og utvikles til fordel for hele bydelen?

For mer informasjon om prosjektet og samvirket SOTA FABRIKKEN SA, kom på åpent prosjektmøte på

Vålerenga bydelshus, tirsdag 12.februar, kl. 19‐21.

Så er du interessert er det bare å ta turen innom!

Les invitasjonen til møte her