Anbudsrunden for oppgradering av Gladengveien på Ensjø nærmer seg ferdig – prisen blir mellom 25 og 35 millioner kroner

Gladengveien og usikker is på teglverksdammen 025  Gladengveien og usikker is på teglverksdammen 021

I januar skrev jeg en sak om at kommunen har sendt ut nabovarsling vedrørende oppgradering av Gladengveien. Parallelt med dette arbeidet har kommunen i gjennom Doffin utlyst en anbudskonkurranse, slik at selskaper kan levere en pris på jobben som skal gjøres.

Nå har det kommet opplysninger om disse anbudene igjennom at nettstedet «våre veger» som skriver at det er 7 tilbydere som har lagt inn pris på jobben. Bymiljøetaten i Oslo kommune er byggherre. Det laveste anbudet, som er på 24,925 millioner kroner, er gitt av Trasé AS fra Bærum.

Foruten Trasé AS har disse entreprenørene gitt pris på oppdraget: Østlandske Vei og Betong fra Oslo (27,015 mill.), Steen & Lund fra Drammen (28,127 mill.), Askim Entreprenør (29,749 mill.), Implenia (32,795 mill.), NCC (33,669 mill.) og Marthinsen & Duvholt fra Sandefjord (34,782 mill.).

Det fremkommer ikke hvem som har fått oppdraget. Jobben skal startes opp i april og fullføres innen 15. mai neste år. Senere blir også østsiden av Gladengveien oppgradert, men tidspunktet for det er ikke fastsatt.

Les om tilbudene på nettsiden til våre veger.

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell informasjon

Gladengveien og usikker is på teglverksdammen 013  Gladengveien og usikker is på teglverksdammen 001