Gravearbeider og dårlig fremkommelighet i Gladengveien på Ensjø i Mars

Veiarbeid

Som flere kanskje har fått med seg så er det kommet opp skilt med veiarbeid i Gladengveien. På kommunens sider kan man lese at det vil være flere steder i Gladengveien det skal utføres gravearbeider.

På Gladengveien sin høyre side (sett fra Ensjøveien) vil det i perioden mars skje arbeid som beskrives slik: I forbindelse med oppgradering av Gladengveien, generert av BYM, må det graves i fortau v / no 5-7-9 for flytting / etablering av telekabler. Dette er avklart i koordineringsmøter mellom BYM og Telenor / Relacom

På Gladengveien Venstre side (sett fra Ensjøveien) vil det i perioden Mars skje arbeide som beskrives slik: Grave kabeltrasé i fortau og legge ned 8 stk 240mm AL TFXP. Disse skal til tre forskjellige bygg på traseen. Lengden er i kartet vist til å være fra Rema 1000 og nesten helt opp til Bertrand Narvesens vei.

Disse gravearbeidene vil selvsagt påvirke muligheten for å parkere i gata og når arbeidet pågår vil mange parkeringsplasser forsvinne. Fotgjengere vil også merke dette da det vil graves på fortau.

Vil du selv sjekke hva og hvorfor det graves sjekk denne siden i Oslo kommune.