2 boligprosjekter på Ensjø ble godkjent i bystyret onsdag 14.desember

F17 f np-stalverk-a

På bystyremøte i Oslo 14.desember ble to boligprosjekter på Ensjø behandlet og godkjent. Det ene var Neptun Properties sitt prosjekt «Ensjø høyden» beliggende i Stålverksveien 1 og det andre var «Scandinavian Development» sitt prosjekt i Fyrstikkalleen 17.

Når det gjelder «Ensjø høyden så er dette i tråd med plan og bygningsetatens innstilling og Estate skriver at det blir salgsstart primo januar og rivning av eksisterende kontorbygg i løpet av våren. Det blir 133 leiligheter i to blokker på 6 etasjer. Les hele saken i link nederst i denne saken.

Når det gjelder Fyrstikkalleen 17 så er denne også vedtatt i tråd med innstillingen fra Plan og bygningsetatene. Her blir den verneverdige bygningen Fyrstikkalléen 17 omregulert fra industriformål til bolig og skole. Bygningen blir påbygd en etasje og de øverste etasjene vil bli boliger og den nederste vil bli vil bli til skole formål. Det blir om lag 39 leiligheter i prosjektet.

For Stålverksveien 1 har det tatt 3 år og 3 måneder fra saken ble registrert i PBE systemet til vedtak er fattet i bystyret. For Fyrstikkalleen 17 har de tatt 3 år og 4 måneder fra saken ble registrert i PBE systemet til vedtak er fattet i bystyret

Estate nyheter skriver om Ensjø Høyden

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell informasjon om Ensjø Høyden 

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell informasjon om Fyrstikkalleen 17