192 leiligheter solgt på Ensjø i tredje kvartal 2016

hovinenga-grenseveien-utsiktskvartalet-polser-021  hovinenga-grenseveien-utsiktskvartalet-polser-009

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø. I de store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av tredje kvartal fra starten på juli til frem til slutten av september solgt totalt 192 nye boliger.

Salget på 192 er fortsatt høyt men nå viser salget en nedad gående trend. I først kvartal ble det solgt 262 leiligheter i andre kvartal ble det solgt 247 leiligheter og nå i tredje kvartal 192.  Det er også det høyest solgte antallet leiligheter noen gang i tredje kvartal. Det er faktisk nesten dobbelt så mye som den tidligere rekorden på 106 leiligheter i tredjekvartal fra 2011. Det viser imidlertid en synkende trend fra første kvartal.

Det er boligprosjektene til Skanska som bidrar til hovedtyngden av salgene. I Petersborgkvartalet, Utsiktskvartalet og Ensjø Torg har Skanska solgt 124 leiligheter dette kvartalet. Selvaag som hadde solgt mest i andre kvartal har ikke solgt mer enn 59 leiligheter i tredje kvartal i sine 2 prosjekter Hovinenga og Tiedemannsfabrikken.

Akkurat i øyeblikket er det ganske få nye leiligheter til salgs på Ensjø tallet er nede i 65 ledige, ved inngangen til oktober. Det er imidlertid ingen grunn til å fortvile om du planlegger å kjøpe leilighet på Ensjø. Flere prosjekter planlegger salgsstart i fjerde kvartal. Selvaag legger ut neste trinn i Hovinenga i oktober. Skanska starter salg i høyhuset på Ensjø Torg i november.

 

Tar vi for oss de enkelte prosjektene så ser det slik ut:

I prosjektet Petersborgkvartalet (Ferd/Skanska) er 210 av 210 leiligheter er solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 5 leiligheter og nå er prosjektet utsolgt.  I september 2013 hadde prosjektet salgs start på trinn 1 og i september 2014 var det salgsstart i trinn 2. Salgstrinn 3 hadde salgsstart i april 2015. Alle byggene har også kommet opp. I første trinn er det nå gjennomført innflytting, andretrinn er klar til innflytting og det drives innvendige arbeider i trinn 3.

I prosjektet Verkshagen (Obos) trinn 2 er 26 av 26 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 1 leilighet og prosjektet er utsolgt. Prosjektet hadde salgsstart i september 2015. Det er vedtatt byggestart og byggingen er godt i gang på tomta. Råbygget er oppe og innvendige arbeider er i gang

I Prosjektet Stålverkskroken (Obos) trinn 2 er 26 av 26 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 2 leiligheter og prosjektet er utsolgt. Prosjektet hadde salgsstart i september 2015. Det er vedtatt byggestart og byggingen er godt i gang på tomta. Råbygget er oppe og innvendige arbeider er i gang

I prosjektet Hovinenga (Selvaag) er 101 av 113 (hus a +b) (når C og D kommer vil det være totalt 375) leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 28 leiligheter, og nå er det 12 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2015. Dette prosjektet består totalt av 375 leiligheter i 4 salgstrinn. Det er startet salg av hus a og b. Det har foreløpig ikke skjedd annet på tomta enn at salgsskilt er kommet opp og at Innspurten barnehage som lå på eiendommen er revet. Byggestart er vedtatt.

I prosjektet Hasle tårn (Urbanium) er 21 av 21 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre tredje kvartal har solgt 4 leiligheter, og nå er prosjektet utsolgt. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2015. Det har startet byggearbeider på tomta og råbygget er kommet opp.

I prosjektet Utsiktskvartalet (Skanska/Ferd) er 156 av 158 (251) leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 39 leiligheter, og nå er det 2 ledige leiligheter i dette prosjektet. Det er 5 hus i prosjektet og man har startet salg i hus a og b. Prosjektet hadde salgsstart i slutten av 2015. Den gamle bygningen på tomta er revet og man har sprengt ut store deler av bygge gropen.

I prosjektet Grenselunden (Scandinavian Development)  er 148 av 149 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 2 leiligheter, og nå er det 1 ledige leilighet i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i starten på februar 2016. Den ganle bygningen som stod på tomta er revet men grunnarbeider er ikke startet på tomta.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken (Selvaag) er 132 av 158 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 31 leiligheter, og nå er det 26 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgstart i april 2016. Det har foreløpig ikke skjedd annet på tomta enn at salgsskilt er kommet opp og ar arbeidet med å rive eksisterende bygning er påbegynt.

I prosjektet Ensjø Torg (Skanska) er 80 av 104 leiligheter solgt. (Trinn 1) Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 80 leiligheter, og nå er det 24 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgstart i august 2016. Det har foreløpig ikke skjedd noe på tomta. Skanska skal bygge ut denne eiendommen med 520 boliger i 7 salgstrinn.

 

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik.

*Nye prosjekter!*

Når det gjelder Malerhaugveien 25 så ble denne eiendommen regulert til 177 leiligheter i desember 2015. Neptun Properties kjøpte eiendommen i mai 2016 og i september har de valgt å startet reguleringen helt på nytt. Dette prosjektet kommer dermed ikke på markedet med det første.

Når det gjelder andre planer for flere boliger på litt sikt, så er det flere av disse, her nevnes noen. Grenseveien 69 ( ferdig vedtatt regulert), Stålverksveien 1, Malerhaugveien 28, Malerhaugveien 20, Malerhaugveien 15, Ensjøveien 34.  Det er fremmet og det arbeides med planer for Ensjøveien 1-3 og Ensjøveien 8.

Les om salgstallene for 2 kvartal 2016

Les om salgstallene for 1 kvartal 2016

Bildene viser

Over t.v byggegropa til Utsiktskvartalet. over t.h Området der Hovinenga skal bygges

Under t.v Verkshagen og Stålverkskroken. Under t.h Petersborgkvatalet

Nederst t.v  Utsiktskvartalet. Nederst t.h Ensjø Torg

gladengveien-pk-hovinbekken-bysykkel-039  gladengveien-pk-hovinbekken-bysykkel-012

utsiktskvartalet 1  trinn en av ensjø torg