Nå rives den gamle produksjonshallen på Tiedemannstobakksfabrikk på Ensjø!

hovinbekken-og-riving-av-fabrikk-047  gladengveien-pk-hovinbekken-bysykkel-025

Det har vært klart i lang tid at dette arbeidet ville starte i september og nå er man i gang med rivningen eller skal man si demonteringen for man plukker fabrikken ned bit for bit og kilde sorterer avfallet. Den gamle produksjonshallen på Tiedemannstobakksfabrikk er dermed i ferd med å bli historie, slik som alle andre bygninger som tidligere lå på området. Industrieventyret som startet på Ensjø i 1968 er definitivt over og gått inn i historien. Men mange familier vil snart starte sine nye eventyr på det samme området, men da som et attraktivt bolig område med flotte leiligheter grønne parker og trivelig nærmiljø.

Kort om historien: Når fabrikken stengte 30. juni 2008 opphørte den siste tobaksproduksjon i Norge. En av Norges eldste industribedrifter med 230 års virksomhet ble historie. JL Tiedemanns Tobaksfabrik AS var et datterselskap av Skandinavisk Tobakskompagni A/S, som hadde hovedkontor i København. Fabrikken var en av konsernets mest lønnsomme bedrifter. Overskuddet i 2006 var på formidable 363 millioner kroner, og konsernbidraget etter skatt var på mer enn 1, 2 millioner pr. ansatt. Men det var ikke nok!

Nedleggelsen symboliserte en grådighetskultur blant store internasjonale bedrifter, her representert ved Skandinavisk Tobakskompagni A/S, som ikke tar andre hensyn enn ren og rå profitt. En bedrift som gikk med stort overskudd ble lagt ned og arbeidsplassene flyttet til land der overskuddet kunne bli enda større.

Grunnlaget for JL Tiedemanns Tobaksfabrik ble lagt den 21. mai 1778 ved at det ble søkt kongen i København om kongelig privilegium for å drive tobakksproduksjon i Oslo. Virksomheten holdt til på Vaterland i Oslo, men har vært lokalisert på Ensjø i Oslo siden 1968. Johann Ludwig Tiedemann overtok virksomheten i 1833 og ga bedriften dagens navn. I 1849 solgte han bedriften til Joh. H. Andresen. Familien Andresen eide JL Tiedemanns Tobaksfabrik over fem generasjoner fram til 1998, da bedriften ble fusjonert med det danske konsernet Skandinavisk Tobakskompagni. I 2005 solgte familien Andresen seg helt ut av Skandinavisk Tobakskompagni. Andresen familien plasserte pengene og eiendommene i Ferd.

På hjemmesidene sier Ferd dette om tobakk engasjementet. Engasjementet i operativ tobakksvirksomhet opphørte i 1998. Da ble J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik fusjonert med Skandinavisk Tobakskompagni som også overtok driften. Tiedemannskonsernet beholdt 17,2 prosent av aksjene i det fusjonerte selskapet. Blant annet som følge av disse endringene, valgte konsernet i 2001 å skifte navn til Ferd. De siste finansielle interessene i bransjen ble avviklet i 2005.

 

Når arbeidet nå har startet med å rive den gamle produksjonshallen så vil det om ikke så lenge bare være det gamle hovedlageret som ligger igjen på eiendommen og det vil fortsatt være noen år frem til at dette også blir offer for gravemaskinene. Tenker vi oss 10 år frem i tid så vil kun navnet på området Tiedemannsbyen og den store vernede fabrikkpipa og den vernede bygningen Petersborg, ligge igjen som et synlig minne på den gamle industri historien!

 

hovinbekken-og-riving-av-fabrikk-049  gladengveien-pk-hovinbekken-bysykkel-031