12 døde fisk funnet i Teglverksdammen på Hasle i nabolaget til Ensjø

 

Ensjø aktuell informasjon ble på kvelden 16.mai varslet om at det var observert mange døde fisk i Teglverksdammen. Dette er i utgangspunktet en potensiell krise om fisken i Hovinbekken og Teglverksdammen dør. I august 2018 ble det funnet mange døde ørreter litt lengre opp i bekken.

Jeg tok derfor turen opp til dammen for å sjekke, ja riktig her var det 12 døde fisk på bunnen av dammen ved en av broene. Det eneste riktige å gjøre når man ser dette er å ta kontakt med kommunen sin Vann og Avløpsetat (VAV) som har et beredskapsnummer for å varsle mulig forurensning i vannet.

Mens kommunen rykket ut, så tok jeg en runde rundt i resten av dammen for å se om det var flere døde fiske i vannet. Det ble ikke observert flere døde fisker og nå kom også beredskapsbilen fra kommunen til området. Kommunen tar denne type hendelser meget alvorlig for forurensing og fiskedød vil man ikke ha i byens bekker og elver.

Karen fra VAV kikket på fisken som lå på bunnen og hentet fram et stort og langt redskap som han benyttet til å hente opp fisken. Det var stor spenning til hva dette var og om det var ørret. Når den første fisken kom på land, så kunne vi puste ut for dette var ikke ørret. Fisken var omlag 500 gram og 40 cm lang. Det var umiddelbart ikke mulig å identifisere type fisk.

Nå var det kommet en bil til fra VAV, med en kar som skulle bistå han første med å sjekke hva denne fiskedøden kunne komme av. Karene hentet til sammen opp 12 døde fisk fra vannet.

Nå hadde det startet å samle seg noen tilskuere til dette opptrinnet for det er uvanlig at man finner død fisk her. En av tilskuerne og nabo til området som tilfeldigvis jobbet i Norsk institutt for naturforskning NINA fant fram til hvordan fisk som var funnet.

Vi var alle overrasket over å finne ut at de 12 fiskene var havabbor, en fisk som normalt lever i saltvann og ikke i bekker og dammen som Hovinbekken og Teglverksdammen. Det kunne også se ut til at fisken hadde vært død i en til to dager.

Mens vi stod der kunne en annen nabo fortelle at kona hans hadde på torsdag sett noen som holdt på med en aktivitet i området og at disse hadde holdt på med en kasse med fisk i det samme området. Karene fra VAV ble litt lettet over denne opplysningen for det betød nok at det ikke var forurensning eller et utslipp i Hovinbekken som var årsaken til fiskedøden. Men de er også kraftig provosert og irritert over at noen kan ta seg til rette og gjøre denne handlingen.

Det er ikke greit at man kaster ut død fisk som kommer fra et vassdrag ut i et annet vassdrag, dette kan medføre spredning av sykdommer og andre ulumskheter som man ikke ønsker i Hovinbekken.

Oppdatering 18.mai kl 1040

Den som var ansvarlig for filmopptaket i Teglverksdammen torsdag, har tatt kontakt med Ensjø Aktuell informasjon og de legger seg helt flate og beklager på det sterkeste det inntrufne. Det var en feil og man burde gjort mer for å ta opp de siste døde fiskene som ble benyttet i filmopptaket. Bymiljøetaten hadde gitt tillatelse til filmopptak på stedet, den aktuell torsdagen.

Ensjø aktuell informasjon har koblet vedkommende som var ansvarlig for opplegget i Teglverksdammen opp til rett person i Bymiljøetaten i Oslo kommune som er ansvarlig for fisk og vassdrag. De kan da avklare hvor fisken kom fra og om den kan ha noe skadepotesial for Hovinbekken at dette ble liggende igjen her.

 

Les om død fisk i Hovinbekken i august 2018