Oslo kommune planlegger høyhus på over 20 etasjer over Helsfyr buss og T-banestasjon i nabolaget til Ensjø!

Helsfyrbuss terminal 1 Helsfyrbuss terminal 2

 

Det er Eiendoms- og byfornyelsesetaten som har fått utarbeidet en enkel mulighetsstudie på kommunens areal på Helsfyr stasjon. Utgangspunktet for oppdraget er innspill om å plassere et høyhus på dagens bussterminal på Helsfyr. Dette har blant annet blitt foreslått av Topic arkitekter i forbindelse med en internasjonal arkitektkonkurranse i strategisk plan for Hovinbyen.

Ensjø aktuell informasjon har fanget opp denne saken fra Etterstad vel sine hjemmesider (se lenke i bunnen av saken) som omtaler et fremtidig høyhus over buss og T-banestasjonen på Helsfyr.

Mulighetsstudien skal drøfte potensialet for et lokk med høyhus over dagens kollektivterminal, og belyse de funksjonene og mulige program dette kan åpne for. Det er en forutsetning at kollektivterminalen opprettholdes med minimum dagens kapasitet. Studien vil også identifisere eventuelle utfordringer knyttet til t-banetunell og adkomst til buss og t-bane, men det er ikke forutsatt å løse trafikksituasjonen på området.

Kommuneplanen utpeker Helsfyr som et kollektivknutepunkt for bymessig utvikling med høy utnyttelse. I Strategisk plan for Hovinbyen er Helsfyr ment å ha en rolle som flerfunksjonell by med hovedvekt på næring. Strategisk plan peker også på Helsfyr som et område som er egnet for et nøkkelprosjekt.

Som Ensjø aktuell informasjon har skrevet om tidligere så har mange private utbyggere i området rundt Helsfyr kastet seg på høyhus hysteriet som følge av signalene i hovinbyplanene og spesielt signalene om planprogrammet for Helsfyr/Bryn og denne saken underbygger bare at dagens Oslo politikere fyrer oppunder høyhus positiviteten.

Ensjø aktuell informasjon mener at det ikke er noen grunner til at Oslo Øst og dette området rundt Helsfyr og Bryn skal fylles opp med høyhus. Det er akseptabel politikk å fortette og bygge litt høyere i dette nærings og industriområdet, men det er på ingen måte smart, klokt eller nødvendig å bygge høyhus i dette området.

Spesielt må man allerede nå på nytt kikke på den delen av planene som sier at Helsfyr området i hovedsak skal være næring og kontor. Flere av grunneierne har fremmet planer for boligbygging i dette området, som igjen vil skyve næringen ut av området og da kan man ikke legge opp til en massiv høyhus utvikling med fokus på næring.

Ensjø aktuell informasjon har tidligere omtalt planene på flere av naboeiendommene slik som Grensesvingen 9, Fyrstikktorget, Grenseveien 90, Grenseveien 97.

Nå må naboer, borettslag og sameier i området følge med for Plan- og bygningsetaten planlegger oppstart av områderegulering for Helsfyr i løpet av 2017/2018 og denne mulighetsstudien er tenkt å fungere som et innspill i dette arbeidet.

 

Les saken på Etterstad vel sine sider

Les mulighetsstudien som er utarbeidet Mulighetsstudie-Helsfyr.

Les om Planene for Hovinbyen

Les tidligere sak om Grenseveien 90 – forslag 1

Les tidligere sak om Grenseveien 90 – forslag 2

Les tidligere sak om Fyrstikktorget

Les tidligere sak om Grensesvingen 9

 

Helsfyrbuss terminal 3 Helsfyrbuss terminal 4

Helsfyrbuss terminal 5