Gladengveien på Ensjø har fått 40 km fartsgrense.

gladengveien 40 km 003

Jeg har i dag oppdaget at Gladengveien på Ensjø har fått nedsatt hastigheten fra 50 km til 40 km! Skiltene må ha kommet opp i løpet av mandag 3.mars. Dette er svært gledelig og det vil bidra til økt trafikksikkerhet på Ensjøområdet nå som Gladengveien har fått lik hastighet som Ensjøveien. Ensjøveien har helt siden den ble åpnet 28.juni 2011 som miljøgate vært skiltet med 40 km fartsgrense. Denne nye hastighet reduksjonen gjelder Gladengveien i hele sin lengde mellom Grenseveien og Ensjøveien.

I august skrev Ensjø aktuell informasjon om den utfordrende situasjonen som Gladengveien var i og spesielt situasjonen som gjelder i krysset Gladengveien og Ensjøveien. I dette krysset må man passere og holde øye med 3 fotgjengeroverganger, 2 sykkelfelt + møtende og kryssende biltrafikk. Kort vei fra krysset er utkjørsler fra 2 dagligvareforretninger med en stor kundetrafikk samt at det etter kl 1700 parkeres biler på begge sider av veien.

En av årsakene til at Gladengveien har fått lavere fartsgrense kan være et engasjement fra beboere i området som startet sin egen underskriftskampanje til støtte for lavere hastighet. Les mer om dette her. 

Mye av problemet slik det fremstår i dag, vil imidlertid forsvinne når Gladengveien i løpet av noen år blir omgjort til en miljøgate uten parkering. Det blir adskilte gang og sykkelveier og med hovinbekken oppe i dagen, som et blått element i trafikkbildet. Men nå i første omgang får vi glede oss over at hastigheten er satt ned til 40 km og harmonisert med Ensjøveien.

Vi får håpe at alle på 2 og 4 hjul vil respektere denne endringen.

Les tidligere sak om farene i Gladengveien!

Les om at Ensjøveien ble åpnet som miljøgate