Trafikksituasjonen i Ensjøveien og Gladengveien på Ensjø!

Trafikk på Ensjø 007

I løpet av noen måneder har det skjedd flere trafikkulykker i Gladengveien og Ensjøveien på Ensjø og det er urovekkende. Det er ofte litt trafikkaos i området, spesielt i perioden kl.1500 til kl.1700 på hverdager. Så kan man spørre seg om dette kommer av økt biltrafikk, økt antall beboere, flere butikker ol eller om det kommer av uvettige trafikanter eller er det andre årsaker.

Først kan vi se på trafikkulykker. Jeg har undersøkt trafikkulykker i området Ensjø med fokus på Ensjøveien, Gladengveien, Grenseveien (Fra Hasle til Helsfyr) og E6 (fra Vålerenga tunellen til Teisen).

Siden 2003 tom. utgangen av 2012 (oppdaterte tall for året 2013 er vanskelig tilgjengelige) så har det skjedd totalt 106 trafikkulykker med tilsammen 135 skadde personer. Ingen dødsfall, 6 alvorlig skadde og 129 lettere skadde. Ensjøveien hadde 25 ulykker, Gladengveien 8, E6 9 og Grenseveien 64 ulykker.

Ser man bare på tall fra 2012 har det totalt vært 4 ulykker, 3 i Grenseveien og 1 på E6. Ingen i Gladengveien eller Ensjøveien.

Så kan vi se på andre sider av trafikkbildet og selve utfordringen ligger nok i krysset Ensjøveien /Gladengveien. I dette krysset må man passere og holde øye med 3 fotgjengeroverganger, 2 sykkelfelt + møtende og kryssende biltrafikk. Kort vei fra krysset er utkjørsler fra 2 dagligvareforretninger med en stor kundetrafikk samt at det parkeres biler på begge sider av veien.

Årsaken til «kaoset» finner man nok i at T-banestasjonen er ferdig, at flere butikker blir lokalisert til Ensjø «Sentrum» og at det i rushtiden er mange som benytter Ensjø som gjennomkjøring for å unngå trafikk andre steder. Ta med økt antall fotgjengere og sykelister så ligger det til rette for problemer.

Det oppleves i tillegg at mange velger å kjøre bil til jobben på Ensjø og parkerer i gata eller på reserverte plasser hos bedriftene. Det oppleves også at noen kommer med bil og parkerer her, før man fortsetter videre med T-bane. Det virker også som at mange som har kjøpt bolig i området ikke har kjøpt garasjeplass, men satser på gateparkering.

Mye av problemet slik det fremstår i dag, vil imidlertid forsvinne når Gladengveien i løpet av noen år blir omgjort til en miljøgate uten parkering. Det blir adskilte gang og sykkelveier og med hovinbekken oppe i dagen, som et blått element i trafikkbildet.

Men i øyeblikket er det litt mer uoversiktlig kaos på enkelte tider av døgnet. Midlertidige tiltak som kan gjennomføres er eksempelvis:

Skilte venstre side (sett fra Ensjøveien) av Gladengveien som all stans forbudt og høyre side med stans kun for av og pålessing i perioden 0800-1700 hverdager og lørdag. Gjeldene i lengden Ensjøveien til Stålverksveien.

Dette tiltaket vil medføre mer sikt og gi et bedre trafikkbilde, men kan også føre til høyere fart på bilene. Dette kan begrenses ved at man skilter hele Gladengveien som 40 km, slik som Ensjøveien.

Noen av utfordringene er voksesmerter i transformasjonen fra bilby til boligby. Jeg tror imidlertid at det på kortsikt ikke finnes noen kvikke løsninger på utfordringene.

For de som ønsker å ha en ulykkes oversikt, så finnes det en side der man kan klikke seg inn på gatenettet og se historiske ulykker. Men den er ikke oppdatert for 2013.

Kikk på siden her!

 

Trafikk på Ensjø 014    Trafikk på Ensjø 002

Én kommentar

Kommmentarfeltet er stengt.