Fortsatt høyt salg av nye boliger på Ensjø – 247 leiligheter solgt i andre kvartal 2016

Tiedemannsfabrikken Felt F sett fra Turvei D2

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø. I de store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av andre kvartal fra starten på april til frem til slutten av juni solgt totalt 247 nye boliger.

Salget på 247 leiligheter er meget høyt og det tangerer nesten tallene fra første kvartal 2016 på 262 leiligheter. Det er også det høyest solgte antallet leiligheter noen gang i andre kvartal. Det er faktisk over dobbelt så mye som den tidligere rekorden på 103 leiligheter fra 2015. I 2015 ble det solgt 103, I 2014 ble det solgt 71, i 2013 ble det solgt 33 og i 2012 ble solgt 81 boliger i andre kvartal.

Det er boligprosjektet Tiedemannsfabrikken som topper salgene i dette kvartalet. De har alene på tre måneder i april, mai og juni solgt tilsammen 111 leiligheter. Skanska med 59 salg i Utsiktskvartalet kommer ikke opp til litt mer enn halvparten av salget til Tiedemannsfabrikken.

Selv om salget er høyt så er det fortsatt mulig å kjøpe leilighet på Ensjø, i øyeblikket er det omlag 140 ledige nye leiligheter tilsalgs på Ensjøområdet.

Tar vi for oss de enkelte prosjektene så ser det slik ut:

I prosjektet Petersborgkvartalet (Ferd/Skanska) er 205 av 210 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 16 leiligheter og nå er det 5 ledige leiligheter igjen prosjektet.  I september 2013 hadde prosjektet salgs start på trinn 1 og i september 2014 var det salgsstart i trinn 2. Salgstrinn 3 hadde salgsstart i april 2015. Alle byggene har også kommet opp. I første trinn er det nå gjennomført innflytting.

I prosjektet Verkshagen (Obos) trinn 2 er 25 av 26 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 9 leiligheter og det er 1 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i september 2015. Det er vedtatt byggestart og byggingen er godt i gang på tomta.

I Prosjektet Stålverkskroken (Obos) trinn 2 er 24 av 26 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 7 leiligheter og det er 2 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i september 2015. Det er vedtatt byggestart og byggingen er godt i gang på tomta.

I Prosjektet Hovinbekken 3 (JM) er 74 av 74 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 3 leiligheter, og nå er prosjektet utsolgt.  Prosjektet hadde salgsstart i april 2015. Byggestart er vedtatt. Byggearbeider er i gang på tomta.

I prosjektet Hovinenga (Selvaag) er 73 av 110 (hus a +b) (375) leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 36 leiligheter, og nå er det 37 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2015. Dette prosjektet består totalt av 375 leiligheter i 4 salgstrinn. Det er startet salg av hus a og b. Det har foreløpig ikke skjedd annet på tomta enn at salgsskilt er kommet opp.

I prosjektet Hasle tårn (Urbanium) er 17 av 21 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal ikke har solgt noen leiligheter, og nå er det 4 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2015. Det har startet byggearbeider på tomta.

I prosjektet Utsiktskvartalet (Skanska/Ferd) er 117 av 158 (251) leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 59 leiligheter, og nå er det 41 ledige leiligheter i dette prosjektet. Det er 5 hus i prosjektet og man har startet salg i hus a og b. Prosjektet hadde salgsstart i slutten av 2015. Det har startet rivearbeider på tomta.

I prosjektet Grenselunden (Scandinavian Development)  er 146 av 149 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 6 leiligheter, og nå er det 3 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i starten på februar 2016. Det pågår rivearbeider på tomta.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken (Selvaag) er 111 av 158 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 111 leiligheter, og nå er det 47 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgstart i april 2016. Det har foreløpig ikke skjedd annet på tomta enn at salgsskilt er kommet opp.

 

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik.

*Nye prosjekter!*

Det kommer helt klart flere prosjekter på Ensjø i årene som kommer.  Noen prosjekter som er kommet ganske langt er slike som Malerhaugveien 25 der reguleringsplan er vedtatt det samme gjelder reguleringsplanen for Tyngdepunktet over Ensjø T-banestasjon som er stadfestet etter klage til fylkesmannen her kommer det på sikt mange boliger. Stålverksveien 1 ligger til politiskbehandling.

Når det gjelder planer for flere boliger på litt sikt, så er det flere av disse, her nevnes noen. Grenseveien 69, Malerhaugveien 28, Malerhaugveien 20, Malerhaugveien 15, Ensjøveien 34.  Det er fremmet og det arbeides med planer for Ensjøveien 1-3.

Les om salgstallene for 1 kvartal 2016

Les om salgstallene i 2015

Les om salgstallene i fjerde kvartal 2015