Vil ha fortgang i planene om togstasjon på Ensjø og Kampen

togstopp a togstopp b.jpg

Andreas Halse i Oslo Arbeiderparti børster støv av planene  om å flytte togstoppet Tøyen på Gjøvikbanen ned til Ensjø. Du har kanskje ikke engang hørt om at det finnes et togstopp som heter Tøyen. Det ligger rett bak Tøyenbadet.

Dagsavisen skriver om forslaget og nevner at tall fra Bane Nor viser at Tøyen er blant de aller minst brukte stasjonene på Gjøvikbanen. Både Movatn, Eina og Hakadal har flere passasjerer hvert år, selv om Tøyen er det klart tettest befolkede. Tellinger viser at kun 200 personer benytter dette stoppestedet i døgnet, ved en flytting ned til Ensjø så blir det potensielle passasjerantallet betydelig større når man kan kombinere tog og t-bane.

Dette forslaget fra Andreas Halse i Oslo AP er ikke så vanskelig som man kanskje tror, for i reguleringsplanen for tyngdepunktet som ligger rundt Ensjø T-banestasjon (som ble vedtatt i september 2015) er det allerede satt av plass til den nye stasjonen. Det er veldig bra at det nå settes politisk fokus på denne saken.

Ensjø aktuell informasjon skrev om denne saken i 2012 da man la fram strategidokumentet K2012 fra Ruter som er et viktig ledd i den regionale planleggingen og styringen av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. I et langtidsperspektiv kan det også være aktuelt å fjerne jernbanen og heller etablere et hurtigbane system med stopp på Ensjø.

Det viktige nå er å få saken opp i bystyret og at man deretter kan sende en henvendelse til Bane Nor. Det haster å få dette opp, slik at man kan koordinere med Skanska som i byggetrinn 7 (felt B2) av Ensjø Torg skal bygge boliger rett ved dette potensielt nye stoppestedet. I 2012 hadde man et grovt anslag av kostnadene ved å flytte Tøyen st. til Ensjø som ble vurdert til 30-40 millioner. Hva det koster i dag er ukjent.

Utfordringen med dette forslaget er at det er Bane Nor som er eier og drifter av jernbanen i Norge og hvis ideen ikke faller i god smak hos dem, så blir det et lenger løp med diskusjon og saken kan dra ut i tid. Når Dagsavisen spurte så var svaret at det foreligger ingen planer for dette nå.

Dette er udiskutabelt et godt forslag som fortjener en god behandling. Forhåpentligvis om noen år så kan man håpe at Ensjø også har fått togstopp.

 

Les saken i Dagsavisen

Les tidligere sak fra Ensjø aktuell informasjon fra 2012

 

togstopp på ensjø