Utbyggerne i Ensjøveien 34 på Ensjø kutter i høydene for å komme kommunen i møte.

Ensjøveien 34 ny mai 2015 a  Ensjøveien 34 2015 a

Neptun Properties har etter noen runder med kommunen senket høyden på sitt boligprosjekt i Ensjøveien 34 ved Malerhaugen på Ensjø.

Endringen er følgende: Der man tidligere hadde 2 bygg har man nå 3 bygg. Den lengste bygningen langs Ensjøveien og Langengen er nå delt opp i to bygg for å skape mer rom og luft rundt prosjektet.

Den øverste delen langs Langengen som tidligere var på 6 etasjer har nå fått 4 etasjer med inntrukket øverste etasje. Den delen som ligger i krysset Langengen / Ensjøveien har beholdt sine 5 etasjer og den delen som er nærmest den vernede lensmannsgården er fortsatt på 4 etasjer

Det siste bygget som tidligere hadde 7 etasjer som et punkthus i hjørnet mot «fengselet» er nå redusert til 4 etasjer sett fra Malerhaugveien der den øverste etasjen er en inntrukket 4 etasje. Det har imidlertid øket i lengde og terrenget innvendig er senket, så her blir det en underetasje.

Det er tydelig at utbygger/forslagstiller har fått med seg signalene som er kommet til dem. Det som nå er fremmet veldig i nærheten av det kommunen har antydet som riktig høyder. Så skal man kunne justere mer på dette prosjektet, så må det folkelig deltakelse til. Byggene er fortsatt høyere en det som ble tillatt i Prosjektet Malerhaugen park. Det det er 4 etasjer ut mot Ensjøveien og 3 etasjer ut mot Malerhaugveien.

Se de nye illustrasjonene 

Les tidligere sak om dette på Ensjø Aktuell Informasjon

Ensjøveien 34 ny mai 2015 c  Ensjøveien 34 2015 b