Streiken i Hotell og restaurant sektoren har innvirkning på Ensjø området

Scandic og Gladengveien 011  Scandic og Gladengveien 009

Som de fleste kjenner til så er det tariffestede  lønnsforhandlinger denne våren og ett av de oppgjørene hvor man ikke har blitt enige er i Hotell og restaurant bransjen. Du tenker kanskje ikke mye over det, men det er fagforeninger og bedrifter på Ensjø området som er berørt av denne streiken.

Den største bedriften som påvirkes er Scandic Helsfyr hotell som holder helt stengt under streiken. Det er i tillegg flere bedrifts kantiner i og rundt Helsfyr som berøres. Flere kantiner som drives av ISS og Eurest som holder til i Helsfyr panorama er berørt og ISS sin kantine i Skattedirektoratet er berørt.

Litt generelt om streik

Streik og lockout er de to viktigste maktmidlene partene i arbeidslivet har når forhandlinger ikke leder fram. Stridens eple kan være mangt, men som regel handler det om betingelser for lønn, arbeidstid, ferie, pensjon, forsikring eller de fysiske arbeidsforholdene.

Noe forenklet framstilt: Streik er en hel eller delvis arbeidsstans iverksatt av arbeidstakerne og deres fagforeninger. Med andre ord nekter enkelte eller alle fagorganiserte å møte for å utføre arbeid – før visse vilkår er innfridd.

I Norge har man etablert klare spilleregler for hvordan partene i arbeidslivet skal gå fram når forhandlinger skjærer seg. Reglene er nedfelt i arbeidstvistloven og tjenestetvistloven med utfyllende bestemmelser i avtaler mellom partene – de såkalte hovedavtalene. I tillegg har Norge ratifisert internasjonale konvensjoner som er ment å beskytte rettigheter til fagorganisering og bruk av streikevåpenet.

I Norge er det forbudt å gå til arbeidskamp så lenge en tariffavtale er gyldig. Vanligvis varer en tariffavtale i to år, men det er ofte mulig å forhandle lønn og streike også etter ett avtaleår. Det er ikke lov å gå til arbeidskamp for å få løst en rettstvist (en tvist om gjeldende tariffavtale). Streik og lockout forekommer derfor som oftest når man skal reforhandle en tariffavtale.

Det er det som skjer i disse dager!

Jeg er stor tilhenger av å benytte bedrifter og arbeidstakere som er organiserte og som har tariffavtaler og dermed følger tydelige regler og plikter i arbeidslivet.

Scandic og Gladengveien 007